Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Apêl i UEFA dros benderfyniad Sky i d...

01/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwyno wrth gorff llywodraethu pêl-droed Ewrop (UEFA) wedi i Sky gyhoeddi na fydd sylwebaeth Gymraeg ar gemau rhyngwladol Cymru ar y sianel deledu o hyn ymlaen. 
 
Ddechrau mis Awst, galwodd y mudiad iaith am dreth ar gwmnïau fel Sky er mwyn ariannu darlledu Cymraeg. Bydd swyddogion y mudiad hefyd yn codi'r mater gydag Aelodau Seneddol mewn cyfarfodydd yn Llundain yfory.  
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   
 
"Mae'n hollol annerbyniol bod Sky Sports wedi penderfynu peidio â ...

darllenwch mwy

Gŵyl Gwydir - Dathlu Diwedd yr Haf.

01/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Gŵyl Gwydir yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst oedd un ffordd dda o ddathlu penwythnos olaf yr Haf eleni. Digwyddiad annibynnol sy’n cael ei drefnu gan griw o wirfoddolwyr yw Gŵyl Gwydir, ac eleni oedd yn y chweched flwyddyn. 
 
Dros y penwythnos gwnaeth Gruff Rhys, Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas a Swnami diddanu'r dorf yn ogystal â llu o fandiau ac artistiaid arall. 
 
Ar y dydd Sadwrn roedd yna hefyd Ffair Recordiau, stondinau a phabell plant ar gael i fwynhau. 
 
Ac yn ôl y negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol roedd pawb wedi cael penwythnos yw cofio. Dywedodd Robert Bruce (@YDysgwrAraf) - Diolch i @GwylGwydir am benwythnos arbenn ...

darllenwch mwy