Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 561 cofnodion | Tudalen 57 o 57

Llond Llwyaid o Serch ar Wyliau’r Saint

23/01/2014
Categori: Celfyddydau

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi comisiynu crefftwr lleol i atgynhyrchu enghreifftiau o lwyau caru o’r casgliad cenedlaethol fydd ar werth yn eu siop ar gyfer Dyddiau Santes Dwynwen a Ffolant.
 
Mae’n debygol i’r llwy garu ddatblygu o’r llwy gawl. Lluniwyd llwyau caru’n fwy gofalus, ac fe’u rhoddwyd yn anrhegion fel arwydd o serch y cerfiwr.  Rhaid bod yn fedrus i wneud llwyau caru – nid yn unig oherwydd y patrymau a’r manylion cymhleth, ond gan fod rhaid eu gwneud o un darn o bren. Mae’n grefftwaith pur gan na ddefnyddir glud na hoelion.
 
Mae casgliad mawr o lwyau caru o bob lliw a llun yn Sain Ffagan. Mae&r ...

darllenwch mwy