Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 56 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr

04/02/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr


ffilm American Interior

Mae’r ffilm American Interior sydd wedi’i chynhyrchu gan ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi cael ei henwebu yn y categori rhaglen ddogfen orau ar gyfer y Gwobrau Ffilm Cenedlaethol.  Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel yn y wasg ym Mhrydain pan ddaeth allan fis Mai y llynedd.
 
Nid yn unig y gwnaethpwyd ffilm, ond cynhyrchwyd albwm gysyniadol ac Ap i gydfynd, lle cawn hanes Gruff Rhys yn olrhain taith John Evans i’r Unol Daleithau yn 1792 i chwilio am lwyth y Mandaniaid.
 
Gadawodd John Evans Gymru am America gyda dim ond $1.75 yn ei boced er mwyn chwilio am lwyth coll o Indiaid brodorol oedd yn siarad Cymraeg. Ar ei ben ei hun a heb geffyl, c ...

darllenwch mwy

'Pleidleisiau i Loegr yn unig am greu...

04/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Pleidleisiau i Loegr yn unig am greu cymhlethdod', yn ôl Aelod Seneddol


Elfyn Llwyd o blaid system gyfreithiol i Gymru

Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd yn credu fod y cynlluniau i sicrhau pleidleisiau i Loegr-yn-unig yn atgyfnerthu'r achos dros drefn gyfreithiol i Gymru ac yn nodi cyfle i gael gwared ar yr hen endid 'Lloegr a Chymru'. 
 
Ail-gododd David Cameron y mater y llynedd yn dilyn canlyniad refferendwm annibyniaeth yr Alban, pan yr awgrymodd ar fore’r canlyniad y dylid newid y sefyllfa yn Lloegr, gan fynnu y dylai Aelod Seneddol o Loegr yn unig fod a’r hawl i bleidleisio ar faterion sy’n benodol i Loegr. 
 
Mae gan lawer amheuon dros ba mor ymarferol yw ei gynlluniau gan y bydd yn esgor ar nifer o broblemau, gyda’r ffin yn denau rhwng yr hyn ...

darllenwch mwy

'Diwygio, nid ad-drefnu Llywodraeth L...

04/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Diwygio, nid ad-drefnu Llywodraeth Leol' yw'r bwriad yn ôl y Gweinidog


Leighton Andrews yn lansio'r Papur Gwyn

Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad newydd a fydd yn rhan o’i chynlluniau i drawsnewid a chwyldroi llywodraeth leol yng Nghymru. 
 
Ydych chi yn anfodlon gyda’r bobl sy’n eich cynrychioli ar lefel lleol? Mae’r cyhuddiad wedi cael ei wneud fod llawer o gynghorwyr yn hen ddynion difflach. Ydych chi’n meddwl fod hyn yn gyhuddiad anheg? Cafodd Cyngor Ynys Mon ei chymryd drosodd gan Lywodraeth Cymru rai blynyddoedd yn ol, ydi hyn yn profi fod llywodraeth leol angen ei hysgwyd mewn mwy nag un lle? Fe ddisgrifiodd y cyn-weinidog yn y Swyddfa Gymreig, Rod Richards, gynghorwyr Llafur 'yn fyr, tew, llysnafeddog ac yn sylfaenol yn llwgwr', sa ...

darllenwch mwy

Cyfres arall o 35 diwrnod

03/02/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyfres arall o 35 diwrnod


35 diwrnod yn dychwelyd i'r sgrin

Mae S4C wedi cadarnhau y bydd y gyfres 35 Diwrnod yn dychwelyd i’r sgrin,  gyda’r ffilmio i ddechrau ym mis Mehefin.  
 
Yn yr un ffordd a'r gyfres gyntaf bydd yn llawn dirgelwch wrth i gorff marw gael ei ganfod. Ond y cwestiwn mawr sy’n mynd trwy feddyliau’r gwylwyr ydi pwy fydd ar ôl? 
 
Mae'r awduron arobryn, Siwan Jones a William Owen Roberts yn ôl i sgriptio'r ail gyfres fydd yn llawn dirgelwch, dau o awduron mwyaf blaenllaw Cymru. Gyda Siwan wedi ennill gwobr Rose d’or, a William wedi gwerthu nofelau mewn sawl iaith ac wedi mwynhau llwyddiant rhyngwladol.
 
Y cwmni cynhyrchu Apollo (rhan o Boom Pictures Cymru ...

darllenwch mwy

Cadw Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar d...

02/02/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden

Cadw Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar deledu rhad ac am ddim


George North yn erbyn Lloegr

Mae pleidiau gwleidyddol Cymru yn unedig fod angen cadw Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar deledu yn rhad ac am ddim. 
 
Daeth y galwadau hyn yn dilyn awgrym gan brif weithredwr y twrnament fod ‘pob opsiwn yn agored’ mewn perthynas a’r cytundeb teledu, gyda opsiwn posib yn cynnwys arwyddo cytundeb gyda sianelau masnachol fel Sky. 
 
Yn ôl Kirsty Williams o’r Democratiaid Rhyddfrydol, “Mae’n hanfodol bod y Chwe Gwlad yn aros ar deledu rhad ac am ddim. Mae rygbi yn chwaraeon eithaf drud i ddilyn fel ag y mae hi, gyda phrisiau tocynnau ar gyfer gemau mawrion allan o afael nifer o gefnogwyr."
 
Mae Bethan Jenkins ar ran Plaid C ...

darllenwch mwy

Rhybudd i ferched beichiog i osgoi an...

02/02/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Rhybudd i ferched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm sy'n rhoi genedigaeth


merched beichiog i osgoi anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth

Cafwyd rhybudd gan Brif Swyddog Milfeddygol y Llywodraeth i ferched beichiog osgoi bod mewn cysylltiad agos gyda defaid adeg wyna neu anifeiliaid fferm eraill sy'n rhoi genedigaeth, gan fod hynny yn peryglu eu hiechyd eu hunain, ac iechyd eu babanod, drwy heintiau y gall anifeiliaid o'r fath eu cario.
 
Nid yw'r risgiau'n gysylltiedig â defaid yn unig, nag wedi'u cyfyngu i'r gwanwyn pan mae'r rhan fwyaf o ŵyn yn cael eu geni. Gall gwartheg a geifr sydd newydd roi genedigaeth gario heintiau tebyg hefyd.
 
Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, yr Athro Christianne Glossop: "Er bod nifer yr achosion o feichiogrwydd dynol a effeithiwyd gan gyswllt ag anifail a heintiwyd yn eit ...

darllenwch mwy