Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Gwelliant yn y mesur cynllunio yn cae...

05/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Jamie Bevan wedi galw ar ail-lunio canllawiau cynllunio presennol TAN 20  yn dilyn pleidlais yn y Cynulliad heddiw dros y gwelliant yn y mesur cynllunio i sicrhau fod y Gymraeg yn ystyriaeth statudol i gynghorwyr wrthod neu dderbyn ceisiadau cynllunio.  
 
Fe wnaeth Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Jamie Bevan benderfynu dechrau ymprydio, gyda thros 30 o aelodau eraill y mudiad iaith yn galw am newidiadau i'r ddeddfwriaeth, 
 
Dywedodd, "Diolch i'r ymprydwyr a'r holl negeseuon sydd wedi mynd at Aelodau Cynulliad mae rhai o'n galwadau wedi cael eu mabwysiadu gan y Cynulliad heddiw, ond mae'n siomedig nad yw'r Llywodraeth wedi derbyn yr holl argymhellion ...

darllenwch mwy

Cipolwg ar bolisiau'r pleidiau

05/05/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda llai na thridiau i fynd tan y bydd y bythau pleidleisio yn cau, mae Lleol.cymru wedi mynd ati i fwrw golwg dros bolisiau’r pleidiau yng Nghymru, gan asesu eu gobeithion ddydd Iau.
 
Yn gyffredinol, mae’r ras trwy Brydain yn parhau yn agos iawn, gyda thrwch gwybedyn yn gwahaniaethu’r Ceidwadwyr a’r Blaid Lafur yn yr arolygon barn ac mae’r wythnos hon yn profi’n dyngedfennol iawn i sawl aelod seneddol sy'n wynebu brwydr fawr i warchod eu seddi, megis Danny Alexander, Nick Clegg a Douglas Alexander ymhlith y rhai fydd yn cnoi gwinedd, tra fod ymgais Nigel Farage i fod yn aelod seneddol hefyd yn hofran yn y gwynt. Mae Lleol.cymru wedi rhoi crynhoa ...

darllenwch mwy

Dathlu ail-ryddhau Mwng y Super Furries

01/05/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r diwrnod mawr i ddilynwyr y Super Furry Animals wedi cyrraedd, wrth i albwm Mwng gael ei ail-ryddhau heddiw ar ddiwrnod rhynglwadol y gweithwyr. 
 
Bydd y Mwng newydd yn dod mewn sawl fformat, gyda rhifyn deluxe ar ffurf feinyl, cryno ddisg a llawrlwythiad, sy’n cynnwys 5 trac sydd wedi’i ryddhau eisoes ar fersiwn oedd ar gael yn yr Unol Daleithau yn unig a elwir yn Mwng bach. Bydd can sydd heb eu rhyddhau, oedd yn rhan o sesiwn John Peel hefyd yn rhan o’r pecyn arbennig, gan gynnwys sioe fyw. 
 
Cafodd y Mwng gwreiddiol ei ryddhau yn y flwyddyn 2000, sy'n parhau hyd heddiw fel yr albwm sydd wedi gwerthu fwyaf yn y Gymraeg erioed, ble y cy ...

darllenwch mwy

Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury

01/05/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Merch sydd â’i bryd ar fod yn blismones sydd wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £5,000 eleni.
 
Mae Emily May Boyman hefyd wedi ennill Ysgoloriaeth Teilyngdod gwerth £3,000 gan Brifysgol Bangor ar sail ei pherfformiad yn yr arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad.
 
Bwriad Emily o Bwllheli yw dilyn cwrs gradd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor fis Medi cyn mynd yn ei blaen i weithio gyda’r heddlu.
 
Wedi cyfnod o brofiad gwaith gyda Heddlu Gogledd Cymru, sylweddolodd Emily pa mor bwysig oedd y gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned wrth ymdrin â gwahanol ...

darllenwch mwy

Enwebiadau Llyfr y Flwyddyn wedi eu c...

01/05/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd y rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eu cyhoeddi mewn darllediad ar-lein arbennig ar raglen Pethe heddiw am 1.00 pm. Ymhlith yr enwebiadau eleni yw cyfrol o farddoniaeth Rhys Iorwerth a Llŷr Gwyn Lewis, gyda’r Fro Dywyll gan Jerry Hunter a Saith Oes Efa, Lleucu Roberts wedi eu henwebu dan y categori ffuglen.  
 
Cyflwynwyd bron i hanner cant o lyfrau Cymraeg, gyda Kate Crocket, Dyfed Elis-Gruffydd a Llŷr Gwyn Lewis yn cystadlu ymhlith rhestr fer ffeithiol greadigol.  Caiff enillwyr y Wobr eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn Galeri Caernarfon ddydd Iau Mehefin 4. 
 
Fe wnaeth y naw teitl canlynol ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015: ...

darllenwch mwy