Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Prifysgol Bangor ymhlith y gorau ym M...

12/08/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor unwaith eto wedi cyrraedd rhestr y 10 uchaf o brifysgolion Prydain o ran boddhad myfyrwyr. 
 
Daw’r canlyniadau o’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy’n graddio o bob prifysgol ym Mhrydain ac sy’n rhoi’r adborth mwyaf cynhwysfawr ar brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.
 
Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-Ganghellor – Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau, “Yn ogystal â’i hanes hir o ragoriaeth academaidd, mae Bangor ag enw da am ddarparu addysgu a chefnogaeth o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, a’r canly ...

darllenwch mwy

Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar ...

12/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd

Ydych chi rhwng 14-25 oed? Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar newid hinsawdd.
 
Fe holodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y trydydd sector yn ddiweddar i gael barn mudiadau ar sut mae newid hinsawdd yn effeithio arnyn nhw.
 
Ond bellach mae'r Comisiwn eisiau clywed yn benodol gan bobl ifanc ar hyd a lled y wlad. Felly atebwch ein harolwg i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl o newid hinsawdd. Bydd eich atebion yn cyfrannu at waith paratoi'r Comisiwn cyn cynhadledd newid hinsawdd hanfodol y Cenhedloedd Unedig ym Mharis fis Rhagfyr - felly mae pob ateb yn bwysig.  Gallwch ymateb i'r arolwg yma.
 
Bydd yr arolwg yn cau ddydd Gwener, 14 Awst, 2015. ...

darllenwch mwy

Dathlu 10 mlynedd o lwyddiant yng Ngw...

12/08/2015
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae’r siop a’r bwyty Blas ar Fwyd o Lanrwst yn dathlu llwyddiant ysgubol yn y Gwobrau Gwir Flas wrth iddynt nodi 10 mlynedd yn olynol o lwyddiant yn y gwobrau.  
 
Cyfeirwyd at y gwobrau yma fel “Oscars” y byd bwyd, ac mae’r cynnyrch yn cael ei wobrwyo yn seiliedig ar flasu-dall, sy’n golygu bod llwyddiant yn y gystadleuaeth hon yn arwydd o’r safon uchaf.
 
Enillodd Blas ar Fwyd gyda’u Cawl Cyw Iâr a Chwrw Cymreig a’u Mwstard Nant Conwy 2 seren aur; gyda’r Cawl Tomato a Brenhinllys, Pwdin Reis, a Cawl Corbys Sbeislyd i gyd yn ennill 1 seren aur. 
 
Cydnabyddiaeth
 
Croesawodd rheolwr gyfar ...

darllenwch mwy

Cwrw Cwtch: y gorau ym Mhrydain

11/08/2015
Categori: Bwyd, Newyddion

Wrth i’r diwydiant bragu cwrw meicro ffynnu yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cwrw chwerw o’r enw 'Cwtch' wedi cael ei gydnabod y gorau ym Mhrydain.
 
Enillodd Bragdy Tiny Rebel o Gasnewydd y gystadleuaeth sy’n cael ei redeg gan Yr Ymgyrch Dros Gwrw Go iawn (CAMRA). Mae gan gwrw coch Cwtch, gryfder o 4.6% sy’n cynnwys hopys Americanaidd, ac yn meddu ar flas sitrig a ffrwythlon. 
 
Fe sefydlwyd y cwmni Tiny Rebel yn 2008 ble bu Bradley Cummings yn bragu cwrw o’i gartref, gyda'r bragdy yn cael ei lansio’n swyddogol yn Chwefror 2012 ac ers hynny mae’r bragdy wedi ennill sawl gwobr.
 
Yn ôl y perchenno ...

darllenwch mwy

Canolfan y Mileniwm yn cyflwyno siwrn...

11/08/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ar ôl blwyddyn o gynllunio ac 8 mis o baratoadau, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno Siwrnai Hudolus o Chwedlau Cymru - uchafbwynt gwefreiddiol o’i rhaglen dengmlwyddiant wedi’i greu gan gwmni celfyddydau’r awyr agored Walk the Plank. 
 
Yn ddigwyddiad mawreddog ym Mhlas Roald Dahl sy’n cael ei gynnal ar 12 Medi 2015, bydd Ar Waith Ar Daith yn cyflwyno sioe odidog o orymdeithiau, dawns, artistwaith yn yr awyr, tafluniadau, chwedleua, cerddoriaeth a phyrotechneg. Bydd posib dilyn y siwrnai ar #Awen2015 
 
Cynhyrchiad yn yr awyr agored
 
Bydd y digwyddiad yn rhad ac ddim ac yn addas i’r holl deulu, bydd y digwyddiad bythg ...

darllenwch mwy

Dysgu Cymraeg yn ysgolion Lloegr?

11/08/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bu’r awdur Benjamin Zephaniah yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod dros y penwythnos a thra yn y Brifwyl, fe ddywedodd y dylai’r Gymraeg gael ei dysgu yn ysgolion Lloegr.
 
Mewn cyfweliad gyda’r BBC, fe ddywedodd y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr. Yn ôl Benjamin, "Mae Hindi, Tsieinëeg a Ffrangeg yn cael eu dysgu, felly pam ddim y Gymraeg? A pham ddim y Gernyweg?"
 
Yn ystod y nos, fe ymunodd Benjamin Zephania sy'n fardd hefyd a'r llwyfan wrth i Geraint Jarman ddiddanu'r torfeydd ar y maes. 
 
Ychwanegodd fod diwylliant Cymru yn haeddu lle pwysig yn niwylliant Prydain, "Felly pan rydw i' ...

darllenwch mwy

Wythnos o archif rygbi ar S4C

11/08/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd wythnos o raglenni archif rygbi yn cychwyn heno i ddathlu dyfodiad Cwpan Rygbi’r Byd 2015 yn yr hydref. 
 
Fe fydd S4C yn dangos naw gêm fyw fel rhan o arlwy Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a llwyth o raglenni uchafbwyntiau a thrafod.
 
Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, "Mae’r wythnos llawn clasuron o’r archif yn ffordd o ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd 2015 sydd yn prysur nesau. Mae cael darlledu'r gemau yn Gymraeg yn ystod y bencampwriaeth yn newyddion da i ddilynwyr rygbi yng Nghymru a thu hwnt ac yn wasanaeth unigryw sy'n dangos ein hymroddiad i gêm sydd wrth galon bywyd yng Nghymru."
 
Ymhlith yr arlwy fy ...

darllenwch mwy

Bws Canolfan Mileniwm Cymru yn mynd a...

10/08/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd Bws Canolfan Mileniwm Cymru'n mynd ar daith o amgylch Cymru ac yn holi artistiaid Cymru 'Beth sy'n eich ysbrydoli'?
 
Bydd Canolfan Mileniwm Cymru'n mynd ar daith yr haf hwn ac yn holi artistiaid Cymru "Beth sy'n eich ysbrydoli?"
 
Fel rhan o Ar Waith Ar Daith, chwedl Gymreig o hud a lledrith, bydd bws Awen yn cychwyn ar daith bedair wythnos o amgylch Cymru cyn cyrraedd ei hanterth gyda diweddglo mawreddog y tu allan i'r Ganolfan ar ddydd Sadwrn 12 Medi 2015.
 
Dechreuodd y daith ar 7 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Bydd tîm Bws Awen - sy'n cynnwys offer recordio a llwyfan - yn ffilmio amrywiaeth eang o ymatebion creadigol, gan weld beth sy'n ysb ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau Eisteddfod Meifod

07/08/2015
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Uchafbwyntiau Eisteddfod Meifod


Llun @ANGHARADWRIGHT

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn tynnu at y terfyn ac mae’r haul yn tywynnu ar Meifod wrth i'r penwythnos ddechrau.
 
Mae’r wythnos wedi bod yn llawn o ddigwyddiadau, gyda’r cystadlu wedi bod o safon uchel, gyda’r gadair a’r goron wedi ennill teilyngdod. I goroni’r wythnos daeth y bardd Hywel Griffiths i’r brig ac ennill y gadair.  Cafodd y cyflwynydd y One Show Alex Jones eu hurddo i’r orsedd ymhlith sawl un arall o hoelion wyth y genedl. 
 
Ond mae’r Brifwyl eleni wedi dangos y gorau o lenyddiaeth, cerddoriaeth a’r celfyddydau yng Nghymru ac mae’r torfeydd wedi tyrru i Meifod ac i Fwyn ...

darllenwch mwy

Hywel Griffiths yn cipio'r Gadair

07/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Enillydd y Gadair eleni oedd Hywel Griffiths, yn wreiddiol o Langynog, Sir Gâr ond yn byw yn Nhal-y-bont, ger Aberystwyth. 
 
Beirniaid y gystadleuaeth eleni oedd Mererid Hopwood, John Gwilym Jones a Twm Morys – ill tri yn gyn-enillwyr mewn eisteddfodau a gynhaliwyd ym Maldwyn dros y blynyddoedd – a chyflwynwyd y Gadair am awdl neu ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn, hyd at 250 llinell, dan y teitl ‘Gwe’. 
 
Traddodwyd y feirniadaeth gan Mererid Hopwood ar ran ei chyd-feirniaid, ac wrth sôn am waith ‘Ceulan’, dywedodd,“O’r cychwyn, sylweddolwn ein bod yng nghwmni bardd sy’n gweld ymhell ac yn g ...

darllenwch mwy