Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Toriadau pellach i S4C am beryglu'r d...

04/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Rhybuddiodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, y byddai unrhyw doriadau pellach i gyllideb S4C yn tanseilio diwydiannau creadigol a darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. 
 
Wrth siarad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC,  “Os bydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol  yn parhau gyda thoriadau i gyllideb S4C, yna fe fydd yn amhosib i’r sianel adlewyrchu cynnwrf a bywiogrwydd y diwylliant Cymraeg a welwn o’n hamgylch yma, neu yn wir, bywyd Cymreig yn gyffredinol. Mae pobl ar hyd Cymru’n gwerthfawrogi ansawdd yr arlwy a gaiff ei ddarparu gan S4C ar hyn o bryd – mae’r nifer o wobrau ...

darllenwch mwy

Mari Lisa yn ennill Gwobr Daniel Owen

04/08/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Enillodd Mari Lisa, sy’n wreiddiol o Lanwrin ger Machynlleth, Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.
 
Tasg y rheiny a ymgeisiodd oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a’r beirniaid oedd Robat Arwyn, Angharad Price a Dewi Prysor, gyda Robat Arwyn yn traddodi’r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid yn ystod y seremoni.  
 
Nofel antur
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth, dywedodd Robat Arwyn, “Dim ond canmoliaeth sydd gan y tri ohona ni i’r gwaith sy’n nofel ddirgelwch, sy’n atgoffa rhywun o’r ‘Da Vinci Code’ gan Dan Brown. Mae’n nofel sy&rsq ...

darllenwch mwy

Manon Rhys yn cipio'r Goron yn Eisted...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni oedd Manon Rhys o Gaerdydd. 
 
‘Breuddwyd’ oedd thema’r gystadleuaeth eleni, a’r dasg oedd creu casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau, ac ymgeisiodd dau ar hugain o feirdd yn y gystadleuaeth. 
 
Y beirniaid oedd Cyril Jones, Nesta Wyn Jones a Gerwyn Wiliams, a dengys y beirniadaethau ei bod yn gystadleuaeth glos eleni.  Ond, roedd y tri yn gytun yn y pendraw mai gwaith Jac oedd flaenaf yn y gystadleuaeth eleni, ac wrth draddodi’r feirniadaeth o’r llwyfan ar ran ei gyd-feirniaid, dywedodd Cyril Jones, “Casgliad sy&rsquo ...

darllenwch mwy

Galw am degwch i S4C

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, wedi galw am degwch wrth i ddyfodol ariannu S4C gael ei ystyried, yn ystod trafodaeth banel am Ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru ar Faes yr Eisteddfod ym Meifod. 
 
Yn y sgwrs banel ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau heddiw, mae Ian Jones wedi pwysleisio swyddogaeth unigryw S4C fel yr unig sianel deledu Cymraeg yn y byd, a'r unig ddarparwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg ar deledu.
 
Yn ystod y drafodaeth, mi alwodd Ian Jones am degwch i bawb wrth wneud arbedion, yng nghyd-destun toriadau aruthrol o 36% i gyllid S4C mewn termau real ers 2010. 
 
Cystadleuaeth
 
Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C; "Mae ...

darllenwch mwy

Dim newid mewn ymdriniaeth o'r Gymrae...

03/08/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Nid yw cynghorau sir wedi newid y ffordd maen nhw'n trin y Gymraeg wrth ymdrin â cheisiadau cynllunio, er gwaethaf newid diweddar yn y gyfraith, yn ôl canlyniadau arolwg gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
 
O'r cynghorau sir a ymatebodd i ymholiad gan y mudiad iaith ynglŷn â'r ffordd maen nhw'n addasu eu polisïau cynllunio yn sgil pasio Deddf Cynllunio ym mis Mai eleni, nid oedd yr un cyngor bwriadu, nag yn cynllunio i, newid eu hymdriniaeth o'r iaith. Mae'r ddeddf yn gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol i'r system gynllunio am y tro cyntaf erioed, gan roi grym statudol i gynghorwyr wrt ...

darllenwch mwy