Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Wythnos i fynd tan ddyddiad cau y Fed...

23/11/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Dim ond wythnos sydd i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

darllenwch mwy

Lansio hunangofiant y Dyn Lwcus

23/11/2016
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o actorion mwyaf adnabyddus Cymru yn datgelu’r frwydr ddewr ymladdodd ei wraig a chancr yn ei hunangofiant newydd a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Gwobrwyo talent yn Eisteddfod Ffermwy...

23/11/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Newyddion

Cynhaliwyd y 40fed Eisteddfod Genedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn Abertawe dros y penwythnos, gyda dros 800 o aelodau o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Japan yng Nghymru

22/11/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae dirpwraeth o asiantaethau teithio o Japan ar daith yng Nghymru am bum diwrnod i gasglu syniadau ar gyfer teithiau o amgylch Cymru yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Camp lawn o Gofiant am Carwyn James

22/11/2016
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cofiant newydd yn cyflwyno deunydd newydd dadlennol am Carwyn James, un o gymeriadau mwyaf eiconig a phoblogaidd yn hanes diweddar Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn apelio am ari...

22/11/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio ymgyrch Prynu Bricsen yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd yr wythnos nesaf i helpu i godi'r £76,100 i brynu adeilad ar safle’r Sioe Frenhinol.

darllenwch mwy

Rhoi llais i bobl ifanc ar lawr y Senedd

21/11/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd disgyblion chweched dosbarth o chwe ysgol uwchradd o Gymru benbaladr yn rhoi eu barn ar amrywiaeth o bynciau gwleidyddol yn Senedd Cymru ym Mae Caerdydd, gyda’r cyfan yn cael ei ddarlledu ar dudalen Hacio ar s4c.cymru.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Cân i Gymru yn agor

21/11/2016
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cystadleuaeth Cân i Gymru 2017 bellach ar agor ac mae S4C yn gofyn i chi anfon eich cân i gael y cyfle i ennill gwobr o £5,000 i'r gân fuddugol, £2,000 i'r ail, a £1,000 i'r drydedd.

darllenwch mwy

Tri Deg Tri yn derbyn clod gan ffigwr...

21/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel Gymraeg sydd newydd ei chyhoeddi wedi derbyn canmoliaeth gan un o ffigyrau amlwg yn llenyddiaeth Cymru.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn edrych ymlaen ...

18/11/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Fe fu Mentrau Iaith Cymru yn dathlu yn Aberystwyth ddoe i nodi chwarter canrif ers sefydlu’r fenter iaith gyntaf, a’r neges ymhlith y mentrau oedd yr angen i edrych ymlaen yn hyderus at yr 25 mlynedd nesaf.

darllenwch mwy