Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Adeiladu llwybr beicio mynydd newydd ...

18/11/2016
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ardal sgiliau beicio mynydd newydd yn y ganolfan ymwelwyr boblogaidd ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn dathlu bwyd a theulu

18/11/2016
Categori: Bwyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd o'r enw Blas / Taste sy'n cynnwys dros 90 o ryseitiau dwyieithog gan golofnydd coginio a sylfaenydd ysgol goginio i blant.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Siwan Dafydd yn llywydd newy...

17/11/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Siwan Fflur Dafydd o Landeilo, Sir Gaerfyrddin fydd Llywydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2016/17.

darllenwch mwy

Stori newydd yng Nghyfres Na Nel!

17/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdures Meleri Wyn James ar fin cyhoeddi llyfr newydd yn y gyfres Na, Nel! ac mae cyfrinachau yn chwarae rhan fawr.

darllenwch mwy

Lansio gwefan Gymraeg am iechyd meddwl

17/11/2016
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Lansiwyd gwefan newydd Meddwl.org yr wythnos hon sydd yn cynnwys gwybodaeth ar faterion iechyd meddwl yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd sy'n seiliedig ...

16/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Stori wir a oroesoedd ar lafar gwlad yw testun nofel newydd sbon a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Lansio blwyddyn chwedlau Cymru

16/11/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bu Gweinidog yr Economi, Ken Skates yn amlinellu ei weledigaeth yr wythnos hon ar gyfer Blwyddyn Chwedlau Cymru y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Dathlu wythnos siopau llyfrau Cymraeg...

16/11/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd BBC Radio Cymru yn darlledu’n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru, fel rhan o ymgyrch Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg yn ystod wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith y Mentrau Iaith

15/11/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Gyda chwarter canrif ers sefydlu'r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ddydd Iau er mwyn dathlu'r gwaith sydd wedi'i gyflawni dros y cyfnod.

darllenwch mwy

Trysor Cenedlaethol: Tra bo Dai

15/11/2016
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r enwog Dai Jones Llanilar yn cyhoeddi ei hunangofiant yr wythnos hon fydd yn olrhain ei hanes dros yr ugain mlynedd diwethaf.

darllenwch mwy