Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Gwella ysgolion gwledig nid eu cau, m...

15/11/2016
Categori: Addysg, Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar arweinwyr Llywodraeth Leol i ymateb yn gadarnhaol, i gyfrannu at barhad cymunedau gwledig Cymraeg yn dilyn sefydlu cronfa gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirstie Williams i wella adnoddau presennol mewn ysgolion.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o straeon byr gan Lle...

14/11/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth

Mae cyfred o straeon byr mewn un gyfrol gan yr awdures Lleucu Roberts, Jwg ar Seld,yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Lansio Apêl Nadolig Anfonwch Anrheg

14/11/2016
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi’r gwasnaethau chwarae yn ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn helpu’r di-...

14/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ymuno mewn rhaglen hyfforddiant a phrofiad gwaith i’r rhai sy’n ddi-waith.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yng Nghaernarfon ...

11/11/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld ag arddangosfa 'Poppies: Weeping Window' yng Nghastell Caernarfon ar Ddiwrnod y Cadoediad heddiw.

darllenwch mwy

Gweinidog yr Amgylchedd yn mynychu cy...

11/11/2016
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn cychwyn am Marrakesh gyda neges gref o Gymru ei bod eisiau gweld gweithredu ar newid hinsawdd.

darllenwch mwy

Dydd Sadwrn mawr ym myd y campau

11/11/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd dydd Sadwrn yma yn ddiwrnod mawr yn y brifddinas wrth i dîm pêl-droed Cymru wynebu Serbia yn Stadiwm Dinas Caerdydd, tra y bydd tîm rygbi Cymru yn chwarae Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm/Principality.

darllenwch mwy

Cyfres Priodas Pum Mil yn dechrau ar S4C

10/11/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyplau sydd ar fin priodi yn cymryd rhan mewn cyfres newydd sbon sy’n dechrau nos Sul ar S4C, Priodas Pum Mil.

darllenwch mwy

Taflunio cerdd Ifor ap Glyn ar Big Be...

10/11/2016
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cerdd gan y Prifardd Ifor ap Glyn yn cael ei daflunio ar Dŵr Elisabeth neu Big Ben yn Llundain o’r eiliad y bydd yr haul yn machlud tan 11.00 pm ar ddydd Sul y Cofio.

darllenwch mwy

Awdur yn beirniadu polisi Llywodraeth...

10/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Wrth annerch cynulleidfa yng Nghaernarfon nos Iau, bydd Carl Clowes yn adleisio ei bryderon, fel y’i mynegwyd yn ei hunangofiant, Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia – a Fi, am anghysondeb polisïau datblygu cymunedol yng Nghymru.

darllenwch mwy