Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Ymweliadau am y dydd i Gymru wedi cyn...

09/11/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae ffigyrau diweddaraf yn dangos fod ymweliadau am y dydd i Gymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod yr haf yn 2016.

darllenwch mwy

Cyngor Gofal Cymru yn lansio ymgyrch

09/11/2016
Categori: Newyddion

Cafodd ymgyrch ei lansio yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth o waith y Cyngor Gofal i osod safonau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi dyddiadur gwell fyth i fferm...

09/11/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae grŵp o wragedd fferm a gynhyrchodd dyddiadur amaethyddol llwyddiannus llynedd wedi gosod nod i gynhyrchu dyddiadur gwell eleni fydd yn cael ei ddefnyddio gan nifer yn y sector amaethyddol.

darllenwch mwy

Galw am ddeddf i ymgorffori rheoliada...

08/11/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu deddf a fydd yn ymgorffori holl reoliadau presennol yr Undeb Ewropeaidd yng nghyfraith Cymru.

darllenwch mwy

Aaron Ramsey yn cefnogi Diwrnod Achub...

08/11/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda’r paratoadau ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant eisoes ar y gweill mae chwaraewr canol cae Cymru ac Arsenal, Aaron Ramsey, yn awyddus i ddangos ei gefnogaeth i’r apêl.

darllenwch mwy

Merci Cymru yn dathlu llwyddiannau tî...

08/11/2016
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth

Fe fydd casgliad o ysgrifau yn cael lansio yr wythnos hon i ddathlu a chofnodi llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn yr Ewros yn Ffrainc dros yr Haf.

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiannau blwyddyn Antur Cy...

07/11/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe fu’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Marchnad Deithio’r Byd yn yr ExCel yn Llundain heddiw.

darllenwch mwy

Diffyg buddsoddi mewn ffilmiau Cymrae...

07/11/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Diffyg buddsoddi mewn ffilmiau Cymraeg, yn ôl Mudiad Iaith


Ffilm Hedd Wyn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Lywodraeth Cymru am glustnodi hanner yr arian ar gyfer prosiectau ffilm Cymraeg eu hiaith.

darllenwch mwy

Lansio cyfrol o straeon byrion gan Ca...

07/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol newydd yn cael ei gyhoeddi o straeon gan Caryl Lewis yr wythnos hon yn ogystal â llwyddiant Caryl yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

darllenwch mwy

Arian i brosiect newydd sy'n gwarchod...

04/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw fod grant cychwynnol wedi ei roi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddechrau prosiect gwerth £1.92m i warchod a rheoli treftadaeth naturiol mynyddoedd y Carneddau yn Eryri.

darllenwch mwy