Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Lansio Bw-a-Bog yn y Parc

04/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Lucy Owen a’i gŵr Rhodri Owen yn lansio Boo-a-Bog yn y Parc yn Ysbyty Plant Arch Noa yng Nghaerdydd ar yr 11eg o Dachwedd.

darllenwch mwy

Opera newydd i gyd-fynd ag ailadeilad...

03/11/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Y flwyddyn nesaf bydd gwahoddiad i bobl Ynys Môn gymryd rhan mewn opera newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan y tywysog Llywelyn Fawr.

darllenwch mwy

Castell Caerdydd yn ymddangos ar ragl...

03/11/2016
Categori: Newyddion

Bydd Castell Caerdydd yn rhan o bennod awr o hyd o’r gyfres ddogfennol hanesyddol Secrets of Great British Castles a fydd yn cael ei darlledu nos fory ar Channel 5.

darllenwch mwy

Dyddiad cau yn agosau i'r Fedal Ryddi...

03/11/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Dyddiad cau yn agosau i'r Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen


Eurig Salisbury: Enillydd y Fedal Ryddiaith 2016

I'r rhai ohonoch sydd am gystadlu, ychydig dan fis sydd i fynd tan y dyddiad cau i geisiadau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Prifwyl Ynys Môn.

darllenwch mwy

Gwobr gan Undeb Amaethwyr Cymru yn di...

02/11/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cydnabod pa mor bwysig yw Ambiwlans Awyr Cymru i amaethyddiaeth drwy gyflwyno gwobr allanol yr Undeb am wasanaethau i amaethyddiaeth iddynt.

darllenwch mwy

Stori newydd Cyw yn yr Ysbyty

02/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfres Cyw a’i ffrindiau yn cyflwyno cymeriad newydd sbon i’r gyfres yn eu hantur ddiweddaraf a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i ddau atyniad sydd ar...

02/11/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn rhoi arian i ddau atyniad newydd a fydd yn rhoi hwb pellach i enw da Cymru fel cyrchfan ar gyfer anturiaethau awyr agored.

darllenwch mwy

O Bydded i'r Bolycs barhau

01/11/2016
Categori: Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol hir ddisgwyliedig yn dethol rhai o uchafbwyntiau Bolycs Cymraeg sy’n mynd ati i dynnu blewyn o drwyn rhai o enwogion y Genedl ar y we.

darllenwch mwy

Dangosiad cyntaf o antur gerddorfaol ...

01/11/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth

Bydd Cian Ciarán o'r Super Furry Animals a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn ymuno ar antur gerddorol i gyflwyno premiere byd-eang gwaith clasurol newydd nos Wener yma yng Nghanolfan y Mileniwm.

darllenwch mwy

Dathlu campau Caryl Lewis

01/11/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gwaith un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Caryl Lewis, yn cael ei ddathlu mewn noson arbennig yn Theatr Felinfach yn Nyffryn Aeron yr wythnos hon.

darllenwch mwy