Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 1 o 6

12 ffaith ddiddorol am y 'Dolig

23/12/2016
Categori: Addysg, Bwyd, Cerddoriaeth, Hamdden

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o ffeithiau diddorol am y Nadolig i ryfeddu a synnu. Dyma ddeuddeg ffaith annisgwyl o Gymru a thu hwnt am ddathliadau Gwyl y Geni. O fins Peis i’r dyn chwedlonol, Sion Corn, fe fydd cyfle i chi ddangos eich gwybodaeth eang mewn cwisiau o flaen y tan!

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Georgia Ruth Williams

23/12/2016
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Georgia Ruth Williams yn artist amlwg yn y Sin Gerddoriaeth, ac mae Georgia sy'n wreiddiol o Aberystwyth yn son wrth Lleol.cymru am ei chynlluniau i sgwennu albwm arall.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Dafydd Hardy

23/12/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r arwerthwr tai llwyddiannus o Fangor, Dafydd Hardy wedi dod i amlygrwydd dros Gymru yn ddiweddar wrth iddo serennu mewn cyfres realaeth, Ar Werth ar S4C, mae Dafydd yn ateb cwestiynau Lleol.cymru

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Lowri Morgan

23/12/2016
Categori: Bwyd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru wedi holi'r athletwraig antur eithafol, Lowri Morgan ac mae'n datgelu her newydd sbon y flwyddyn nesaf, wrth iddi fynd ati i orffen saith marathon eithaf mewn 7 cyfandir a hynny mewn saith diwrnod!

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Llŷr Jones

22/12/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

I chwi sy'n anghyfarwydd gyda'r enw Llŷr Jones neu Llŷr Derwydd, mae'n ffermio tir yn Llanfihangel Glyn Myfyr, ger Rhuthun ac ef yw sylfaenydd Cwmni Olew Rapeseed, Blodyn Aur ac mae Lleol.cymru wedi mynd ati i'w holi am ei arferion Nadoligaidd a'i gynlluniau cyffrous ar gyfer 2017.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Huw Marshall

22/12/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Newyddion

Huw Marshall yw sylfaenydd yr Awr Gymraeg sy'n hyrwyddo busnesau Cymraeg ar Trydar, ac mae Lleol.cymru yn ei holi am ei arferion dros y gwyliau.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Nici Beech

22/12/2016
Categori: Bwyd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Nici Beech newydd gyhoeddi cyfrol goginio newydd o'r enw Cegin gyda Gwasg Carreg Gwalch, ac mae Lleol.cymru yn ei holi am ei blwyddyn gyffrous a'r paratoadau ar gyfer y Nadolig.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Gwion Lewis

22/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dyma ddechrau cyfres Holi 'Dolig sy'n mynd ati i holi pobl adnabyddus am y flwyddyn aeth heibio, eu dathliadau dros y ‘Dolig a’u cynlluniau i’r flwyddyn newydd, ac i gychwyn y gyfres mae Lleol.cymru wedi holi’r bargyfreithiwr adnabyddus a’r darlledydd, Gwion Lewis.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Elin Fflur

22/12/2016
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Y gantores a'r gyflwynwraig o Ynys Môn, Elin Fflur sydd dan y chwyddwydr yng nghyfres Holi'r 'Dolig heddiw.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Dylan Ebenezer

22/12/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Heddiw, yn y gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru yn holi'r darlledydd a'r sylwebydd pêl-droed, Dylan Ebenezer a oedd wedi profi haf bythgofiadwy yn Ffrainc!

darllenwch mwy