Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Ymwelwyr yn heidio i Gymru dros yr Hy...

06/12/2016
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llwyddiant ymweliadau undydd dros yr haf hefyd wedi parhau i'r Hydref, gyda mwy o bobl yn dod ac yn gwario yng Nghymru.

darllenwch mwy

Prentis o blymiwr o Geredigion yn ben...

06/12/2016
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrwywyd medal aur i brentis plymiwr o Geredigion yn Birmingham dros y penwythnos, gan guro cannoedd o blymwyr eraill trwy Wledydd Prydain.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i greu gwaith ce...

06/12/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cystadleuaeth am syniadau i greu dau waith celf, a fydd wedi’i ysbrydoli gan nifer o ffigurau hanesyddol Cymru i ddathlu blwyddyn chwedlau y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Can mlynedd ers i Lloyd George ddod y...

05/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gan mlynedd union yn ôl i’r wythnos yma, yn anterth y Rhyfel Mawr, daeth David Lloyd George yn Brif Weinidog ac mae Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy yn cynnal nifer o weithgareddau.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn cofnodi tywydd mawr ...

05/12/2016
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

A yw effeithiau cynhesu byd-eang i’w gweld yng Nghymru? Dyna gwestiwn sydd y tu cefn i’r gyfrol newydd Tywydd Mawr a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio addew...

05/12/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres o addewidion i sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg i’w myfyrwyr at y dyfodol.

darllenwch mwy

Grantiau ar gael i fudiadau gan Ras y...

02/12/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Llwyddodd Ras yr Iaith i hel cyfanswm o £12,000 yn ystod ras yr iaith eleni ac mae’r arian ar gael i fudiadau geisio am grantiau.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr ryseitiau i goginio ef...

02/12/2016
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cyhoeddi llyfr ryseitiau ‘Coginio efo’r Cofis’ fel rhan o’u hymgyrch godi arian ar gyfer yr Ŵyl fydd yn cael ei chynnal ar Fai 13eg, 2017.

darllenwch mwy

Cyhoeddi hanes anturiaethau gwallgo' ...

02/12/2016
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Datgelir anturiaethau gwallgo a swreal yr awdur a’r ffan pêl-droed Dewi Prysor yn ystod pencampwriaeth Ewro 2016 mewn llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cynigion yn argymell cynyddu maint y ...

01/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cynigion newydd ar sut i gynyddu maint y Cynulliad Cenedlaethol i 87 aelod wedi cael eu hamlinellu gan Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd sy’n golygu cynyddu nifer aelodau’r cynulliad i 87.

darllenwch mwy