Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Lansio cyfrol am Geredigion

24/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol Ceredigion: Wrth fy Nhraed / At my Feet yn y Llyfrgell Genedlaethol ar Ddiwrnod y Llyfr eleni.

darllenwch mwy

Cyfrol ar drywydd Dewi Sant

23/02/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Datgelir y dirgelwch am y gwirionedd a’r mytholeg tu ôl i fywyd Dewi Sant wrth gyhoeddi’r gyfrol gynhwysfawr gyntaf am nawddsant Cymru yn y Gymraeg yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Darlith yn datgelu graddfa'r gwrthwyn...

23/02/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd darlith ddadlennol gan Aled Eirug, yn cael ei thraddodi yn datgelu hyd a lled y gwrthwynebiad i'r Rhyfel Mawr yng Nghymru, ar yr 2il o Fawrth 2016 yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn galw am eglurh...

23/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon llythyr at y Prif Weinidog a Chomisiynydd y Gymraeg heddiw yn gofyn am esboniad ynghylch yr hysbysiad fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais i herio dau o'r dyletswyddau iaith newydd.

darllenwch mwy

Aelodau'r Urdd yn perfformio yn Disne...

22/02/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd pump o enillwyr Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch yn cael cyfle bythgofiadwy i berfformio mewn cyngerdd Gŵyl Ddewi yn Disneyland Paris.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am hanes baner Cymru

22/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

O’r Chwe Gwlad i rowndiau terfynol pêl-droed yr Ewros, bydd hedfan baner draig goch Cymru yn boblogaidd iawn eleni. Ond, mae awdur llyfr newydd ar hanes baner Cymru wedi galw ar bobl Cymru i beidio â hedfan baner Jac yr Undeb.

darllenwch mwy

Lansio mudiad Yes Cymru

22/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd lansiad swyddogol y mudiad newydd dros Annibyniaeth - YesCymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyw yn dod i Wersyll yr Urdd Llangrannog

19/02/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros benwythnos y Pasg, bydd Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn cynnal gwyliau arbennig i deuluoedd gyda chyflwynwyr Cyw, Catrin a Huw a’r môr leidr poblogaidd, Ben Dant, yno i ddiddanu’r plant yn ystod y penwythnos.

darllenwch mwy

Rali dros annibyniaeth

19/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd lansiad swyddogol y mudiad newydd dros Annibyniaeth - YesCymru yn digwydd yng Nghaerdydd yfory.

darllenwch mwy

9bach yn rhoi perfformiad arbennig

19/02/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r band gwerin poblogaidd 9Bach wedi cyhoeddi perfformiad arbennig yng Nghanolfan Pontio, Bangor a fydd yn dwyn perfformwyr ac artistiaid lleol ynghyd i ddathlu etifeddiaeth chwarelyddol yr ardal leol.

darllenwch mwy