Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Pobl ifanc yn profi syniad busnes

18/02/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae pobl ifanc o ysgolion uwchradd Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn cymryd rhan yn rhaglen ddysgu a mentora Pontio, Profi dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Penodi golygydd newydd i gyfres Dawn ...

18/02/2016
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Fe gyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru mai Simon Brooks fydd golygydd newydd cyfres o fywgraffiadau llenyddol Dawn Dweud.

darllenwch mwy

Grant i atgyweirio rhai o henebion Cymru

18/02/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo arian i adfer a diogelu henebion ledled y wlad, yn cynnwys grant sylweddol i atgyweirio rhan o dref gaerog Caernarfon.

darllenwch mwy

OPRA Cymru yn mynd ar ei chweched tai...

17/02/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd OPRA Cymru yn mynd ar ei chweched taith genedlaethol fis Mawrth eleni gyda chynhyrchiad Cymraeg newydd o gomedi poblogaidd Donizetti, Deigryn yn y Dirgel (L’Elisir d’Amore).

darllenwch mwy

Cyfrol yn olrhain hanes corau meibion...

17/02/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol wedi ei chyhoeddi gan Wasg Gomer yn olrhain hanes corau meibion Cymru o’u dechreuad hyd at heddiw.

darllenwch mwy

Ariannu S4C trwy'r drwydded yn aros y...

17/02/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad heddiw y bydd yr arian sy'n cael ei roi i'r sianel drwy ffi'r drwydded yn parhau ar yr un gyfradd yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Mentrau iaith Cymru yng Ngwlad y Basg

16/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Mentrau Iaith o bob cwr o Gymru yn ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon yn cael golwg unigryw ar ddatblygiadau ym maes cynllunio ieithyddol a chymunedol.

darllenwch mwy

Enwebwch aelod newydd i'r Orsedd

16/02/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol? A hoffech chi weld rhywun yn derbyn anrhydedd gan Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau?

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am un o heddychwyr am...

16/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bron i gan mlynedd i’r diwrnod ers y daeth consgripsiwn a gorfodaeth filwrol i rym, caiff bywyd un o heddychwyr amlycaf Cymru yn ystod yr 20fed ganrif ei gofio mewn cyfrol newydd gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Miwsig Cymraeg

12/02/2016
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Lleol.cymru yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg heddiw wrth inni fwrw golwg tros y degawdau.

darllenwch mwy