Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Cynnal rali yn galw am drawsnewid add...

12/02/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal rali yng Nghaerdydd yfory yn galw am yr angen i drawsnewid y ffordd y mae’r Gymraeg yn cael ei ddysgu.

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd yn lansio Penwythn...

12/02/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf eleni, bydd Maes Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn cael ei drawsnewid yn ŵyl gerddorol i bobl ifanc ar y dydd Gwener a Sadwrn olaf. Bydd bandiau ac artistiaid ar y llwyfan perfformio trwy gydol y dydd, cae wedi ei neilltuo i ieuenctid wersylla a bar a gig ar y Maes ar y nos Sadwrn.

darllenwch mwy

Y brifddinas ymhlith y dinasoedd gwyr...

11/02/2016
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddiad fod y brifddinas ymhlith y dinasoedd gorau i fyw, mae Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth arall am fod ymhlith y dinasoedd gwyrddaf ym Mhrydain gan felin drafod amgylcheddol flaenllaw.

darllenwch mwy

Dolgellau yn lle delfrydol i ddathlu ...

11/02/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae gwaith ymchwil diweddar gan gwmni adolygu teithiau TripAdvisor wedi dangos fod Dolgellau yn un o’r llefydd mwyaf delfrydol ym Mhrydain i ddathlu Dydd Sant Ffolant.

darllenwch mwy

Cyfres Hwylio Eithafol yn dychwelyd i...

11/02/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd trefnwyr cyfres hwylio eithafol y byd yn Dubai y bydd y gyfres yn ymweld â Bae Caerdydd unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth er cof am Sbardun

10/02/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

A hithau’n #Dyddmiwsigcymraeg ddydd Gwener yma, bydd pob math o gerddoriaeth yn cael ei berfformio a’i hyrwyddo ar hyd a lled y wlad.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn cefnogi cais L...

10/02/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu cefnogaeth Prif Weinidog Cymru ar gyfer eu gwaith i enwebu diwydiant llechi hanesyddol Gogledd Cymru fel Safle Treftadaeth y Byd nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Blas ar fywyd 2,000 o flynyddoedd yn ...

10/02/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr yn Amgueddfa Werin Cymru San Ffagan gael blas ar fywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Mawrth Crempog

09/02/2016
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae’n ddydd Mawrth Crempog heddiw ac mae Lleol.cymru am ddathlu’r crempog blasus - o'r crempog tenau ffrengig i'r crempog tew Cymreig, mae digonedd o wahanol grempogau at flas pawb.

darllenwch mwy

Galw eithriadol am docynnau i gynhyrc...

09/02/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor wedi cyhoeddi bydd perfformiad ychwanegol o gynhyrchiad Chwalfa oherwydd galw eithriadol gan y cyhoedd.

darllenwch mwy