Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Lansio mudiad trawsbleidiol dros anni...

09/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd mudiad newydd trawsbleidiol sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru yn cael ei lansio’n swyddogol ddiwedd y mis yng Nghaerdydd.

darllenwch mwy

Dyddiad cau arholiad Gorsedd y Beirdd

08/02/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae ychydig wythnosau ar ôl cyn y dyddiad cau ar gyfer sefyll arholiad i ymuno gyda Gorsedd y Beirdd eleni.

darllenwch mwy

Mudiad yn cefnogi uno cynghorau Gwyne...

08/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ad-drefnu Llywodraeth Leol, mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan eu dymuniad am dair Sir i Ogledd Cymru.

darllenwch mwy

Caerdydd ymhlith y prifddinasoedd gor...

08/02/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Caerdydd wedi camu i’r trydydd safle ar restr y prifddinasoedd gorau i fyw ynddyn nhw yn Ewrop, yn ôl arolwg gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Dr Elin Jones yn Llywydd y B...

08/02/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Dr Elin Jones fydd Llywydd yr Ŵyl, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni. Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn ystod wythnos y Brifwyl a gynhelir yn Nolydd y Castell, Y Fenni.

darllenwch mwy

Pwy wneith ennill Pencampwriaeth y Ch...

06/02/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Y mae pencampwriaeth y Chwe gwlad ar ein gwarthaf unwaith yn rhagor wrth i filoedd o Gymry heidio dros y Môr celtaidd i Ddulyn i fwynhau un neu ddau o beintiau o’r stwff du ac ymuno yn y craic Gwyddelig.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch yn gwrthwynebu toriada...

05/02/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrch wedi’i lansio dan arweiniad artistiaid a chwmnïau yng Ngwynedd i bwysleisio pwysigrwydd y celfyddydau yn yr ardal.

darllenwch mwy

Cwyn swyddogol am gynghorydd yn Wrecsam

05/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn Wrecsam wedi gwneud cwyn swyddogol am y Cynghorydd Hugh Jones gan honni ei fod wedi torri côd ymddygiad y sir drwy wneud datganiad camarweiniol ynghylch defnydd y Gymraeg a chostau darparu gwasanaethau yn yr iaith.

darllenwch mwy

Tîm Cymru i wynebu Iwerddon

04/02/2016
Categori: Chwaraeon

Mae tîm Cymru i wynebu deiliaid presennol tlws Pencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS, sef Iwerddon, yn Nulyn ddydd Sul yn cynnwys lle ymhlith y pymtheg cyntaf i Rob Evans, Tom James a Justin Tipuric.

darllenwch mwy

Sgrin ŵyna yn dychwelyd i Sain Ffagan

04/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd y #sgrinwyna yn dychwelyd sef ffrwd fyw 24 awr yn dangos hynt a helynt y sied ŵyna yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd.

darllenwch mwy