Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Prifysgol Bangor ymhlith y gwyrddaf y...

04/02/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi codi chwe safle i fod yr 22ain prifysgol mwyaf gwyrdd yn y byd allan o gyfanswm o 400 o brifysgolion.

darllenwch mwy

Codi arian gyda Huw Edwards

04/02/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cynhaliodd Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe ginio mawreddog yn Neuadd Fawr Campws y Bae yr wythnos diwethaf i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi, gyda’r darlledwr Huw Edwards yn siaradwr gwadd.

darllenwch mwy

Problem codi carneddi ar lwybrau Eryri

03/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn apelio ar gerddwyr i roi’r gorau i symud cerrig a chodi carneddi ar y mynyddoedd.

darllenwch mwy

Y Ceidwadwyr yn penderfynu peidio tor...

03/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion bod Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth San Steffan, John Whittingdale yn cadw at addewid maniffesto'r Ceidwadwyr i beidio â thorri cyllideb S4C.
 
Yn wreiddiol roedd y Llywodraeth Geidwadol wedi cyhoeddi y bydd yna doriadau i gyllideb S4C ond heddiw, maent wedi cyhoeddi na fydd toriadau.
 
Croesawodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y datblygiad,  “Wnaeth y Ceidwadwyr addo 'diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C' ac rwy'n falch nad ydyn nhw bellach yn bygwth torri grant y sianel. Nawr mae angen sicrwydd ariannol hir-dymor ar S4C – mae angen fformwla ariannu mewn statud sy'n ...

darllenwch mwy

Castell Coch yn dathlu 125 o flynyddoedd

02/02/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae eleni yn nodi pen blwydd Castell Coch yn 125 oed ac i ddathlu’r achlysur, mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau archif o ddelweddau o’r safle wrth iddo ailagor ei ddrysau y mis hwn ar ôl bod ynghau dros y gaeaf.

darllenwch mwy

Adfer gwlyptir yn ne Cymru er budd po...

02/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn ar raglen fonitro dwy flynedd ar wlyptir mawr yn Abercregan yng Nghymoedd y De fel rhan o brosiect adfywiogi.

darllenwch mwy

Profi rhaglen wrth-fwlio effeithiol i...

02/02/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglen gwrth-fwlio mewn ysgolion i’w helpu i ymdrin ag achosion o fwlio ac i leihau nifer yr achosion. Prifysgol Bangor yw’r unig ganolfan yn y Deyrnas Unedig sydd â thrwydded i wneud hyn.

darllenwch mwy

Hanes ffoaduriaid o Wlad Belg yn y Rh...

01/02/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Hanes ffoaduriaid o Wlad Belg yn y Rhyfel Byd Cyntaf


Cadair Ddu Hedd Wyn a luniwyd gan Eugeen Vanfleteren, ffoadur o Mechelen, Gwlad Belg

Bydd mudiad Cymru dros Heddwch, ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth, yn cynnal Darlith Gyhoeddus ar ymateb Cymru i Argyfwng y Ffoaduriaid o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Dathlu blwyddyn newydd Tseineaidd yn ...

01/02/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd hi’n flwyddyn newydd Tsieineaidd yn fuan, ac unwaith eto mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn rhoi help llaw i Ganolfan Cymuned Tsieineaidd Abertawe gyda’r dathliadau.

darllenwch mwy

Galw am amserlen i strategaeth iaith ...

01/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mewn ymateb i ddiweddariad i Gynllun Gweithredu Strategaeth Iaith Cyngor Sir Gaerfyrddin fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Sir Gâr heddiw ofyn pryd fydd amserlen yn ei lle i alluogi'r cyngor i weithio'n Gymraeg.

darllenwch mwy