Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Cyhoeddi arlwy Tafwyl eleni

24/03/2016
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae trefnwyr Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi mai cyn-ddrymiwr y Flaming Lips a seren roc Americanaidd, a drymiwr presennol y Niwl a Gruff Rhys, Kliph Scurlock yw llysgennad newydd yr Ŵyl am eleni.

darllenwch mwy

Pensaer o'r Bala yn fuddugol mewn cys...

23/03/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Daeth y pensaer Lowri Roberts o’r Bala yn fuddugol mewn cystadleuaeth ddylunio yr Amgueddfa Deithiol Amgueddfa Stori Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfa Caerdydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy nos y Brifwyl eleni

23/03/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd sêr blaenaf Cymru i’w gweld yn perfformio ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, yn ôl y trefnwyr, wrth iddyn nhw gyhoeddi rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau nos yn Y Fenni heddiw.

darllenwch mwy

Gwobrwyo dau aelod yng Nghlwb Ffermwy...

23/03/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd dau aelod o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru eu coroni yn aelodau hŷn ac iau y flwyddyn yn ystod digwyddiad yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Manics yn recordio cân swyddogol i dî...

22/03/2016
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae'r Manic Street Preachers wedi recordio cân swyddogol i dîm pêl-droed Cymru a fydd yn cael ei rhyddhau cyn pencampwriaethau’r Euro yn Ffrainc ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Agor atyniad newydd ym Mlaenau Ffesti...

22/03/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates agor atyniad newydd yng Ngheudyllau Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog heddiw, yn barod ar gyfer penwythnos Gŵyl Banc y Pasg.

darllenwch mwy

Gwefan newydd sy'n hyrwyddo gweithgar...

22/03/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I gydfynd gyda Phenwythnos Mawr o Antur a gynhelir ar benwythnos cyntaf mis Ebrill, mae gwefan newydd wedi ei lansio sy’n rhestru’r holl ffyrdd posib o fod yn rhan o’r antur.

darllenwch mwy

Twitter yn dathlu'r deg

21/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae gwasanaeth cyfrwng cymdeithasol Twitter yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed heddiw ac fe edrychwn yn ol ar y deng mlynedd diwethaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd gan Rob Gittins

21/03/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel cyffrous, seicolegol newydd sy’n cael ei chyhoeddi yr wythnos hon yn trafod sut y gall gwyliadwraeth droi yn ddibynniaeth wrth i brif gymeriad y nofel geisio rheoli, meddu ac ysbio ar ei bartner heb iddi hi wybod.

darllenwch mwy

Tair her a thri chopa i aelodau'r Urdd

21/03/2016
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Bydd Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd yn arwain tri chriw o bobl ifanc i gopa tri mynydd yr un pryd a hynny i gyfynd gyda Penwythnos Antur swyddogol Llywodraeth Cymru rhwng Ebrill 1-3.

darllenwch mwy