Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Caerdydd yn diffodd ei golau i gefnog...

18/03/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd dinas Caerdydd yn ymuno â miliynau o sefydliadau, busnesau ac unigolion bedwar ban byd yfory gan ddiffodd ei oleuadau am awr i gefnogi’r ymgyrch barhaus ar newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Bachwch y cyfle i baratoi ar gyfer y ...

18/03/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i fachu’r cyfle i ddechrau cynllunio ar gyfer y tymor pysgota newydd a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd gwych sydd ar gael i bysgota led-led Cymru.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau sy'n galluogi inni si...

18/03/2016
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae canolfan ymchwil ym Mangor wedi datblygu adnoddau newydd ar gyfer siarad Cymraeg gyda chyfrifiaduron.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru eisiau mwy yn astud...

17/03/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Mhrifysgol Rhydychen heddiw fel rhan o'i waith i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion gorau Prydain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i ddatblygu'r diwydian...

17/03/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid newydd gwerth £85 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a fydd yn cynnwys arian i nifer o brosiectau ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw Canolfan Gymraeg Cwm Tawe

17/03/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Tŷ’r Gwrhyd fydd enw y Ganolfan Gymraeg newydd sy’n cael ei sefydlu yng Nghwm Tawe.

darllenwch mwy

Chwilio am bedwerydd ysgolor i Fferm ...

16/03/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn chwilio am y pedwerydd ysgolor ar gyfer fferm Llyndy Isaf i redeg y fferm am flwyddyn.

darllenwch mwy

Y Canghellor yn addo arian i Amgueddf...

16/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd y Canghellor George Osborne yn ei gyllideb ei fod yn neilltuo arian ar gyfer Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy dros y blynyddoedd nesaf.

darllenwch mwy

Ail gyhoeddi cyfrol am dafodiaith y C...

16/03/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd fersiwn diweddaraf y cyfeirlyfr ar Wenglish, iaith y Cymoedd, a gyhoeddir eto yr wythnos hon yn trafod ‘rhan o ddiwylliant Cymreig sydd wedi ei hesgeuluso’.

darllenwch mwy

Rhaglen yn portreadu cyn-wleidydd

15/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen yn portreadu'r Arglwydd Elystan Morgan heno ar S4C, mae'r gwleidydd o Aberystwyth yn pwysleisio nad yw'n difaru unrhyw un o'i benderfyniadau gwleidyddol o'r gorffennol.

darllenwch mwy