Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Dathlu Diwrnod y Llyfr

03/03/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd diwrnod y llyfr heddiw ac fe gynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ledled Cymru ar y diwrnod yma yn nodi’r achlysur pwysig.

darllenwch mwy

Ymweliad cyntaf Ras fôr bwysig i Gaer...

03/03/2016
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Bydd ras ar y môr fwyaf blaenllaw'r byd yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf yn 2018 ar ôl i Gaerdydd gael ei dewis fel cyrchfan cyntaf Ras Cefnfor Volvo ar ôl i'r cychod groesi'r Iwerydd. Hwn fydd y tro cyntaf i'r ras ddod i'r Deyrnas Unedig ers 12 mlynedd.

darllenwch mwy

Galw mawr am unedau stondin y Brifwyl

03/03/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda stondinau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar gael ers mis yn unig, mae Awdurdod yr Eisteddfod wedi cyhoeddi fod tri chwarter yr unedau eisoes wedi’u llogi ar gyfer eleni.

darllenwch mwy

Sbort a Sbri yn Amgueddfa Wlân Cymru

03/03/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd hwyl i’r teulu cyfan yn Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-Fach Felindre dros y penwythnos wrth i’r Amgueddfa groesawu ymwelwyr i fwynhau crefftau a straeon, modelu balŵns, gemau a dawnsio.

darllenwch mwy

Saith o Ffermwyr Ifanc yn mynychu cyn...

02/03/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Bu saith cynrychiolydd o Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn mynychu Cynhadledd yr NFU yn Birmingham.

darllenwch mwy

Cadeirydd yn galw ar Lywodraeth Cymru...

02/03/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn galw ar i Lywodraeth Cymru, yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai, i gefnogi datblygiad pellach y Coleg yn ystod y blynyddoedd nesaf.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth ...

02/03/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Yn ystod tymor y gwanwyn eleni, wrth i etholiadau Cynulliad Cymru ddynesu, gall pobl ifanc Cymru gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd sbon gan elusen Oxfam.

darllenwch mwy

Is-deitlau Saesneg ar S4C, beth yw'ch...

01/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi beirniadu ymgyrch pum niwrnod S4C i osod is-deitlau Saesneg ar rai o'i rhaglenni mwyaf poblogaidd, ac mae’r mudiad yn galw ar Awdurdod y sianel i gyfarfod ar frys i ganslo’r ymgyrch hon.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi

01/03/2016
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dydd Gwyl Dewi i bawb! Mae’n gyfle i werthfawrogi ein hiaith a’n diwylliant heb anghofio am y gwledda ar gawl cennin, cacen gri a bara brith.

darllenwch mwy

Brigyn yn rhyddhau albwm Dulog

01/03/2016
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, bydd Brigyn yn rhyddhau'r albwm newydd 'Dulog' yn swyddogol ledled y byd, ac mi fydd bellach ar gael yn ddigidol.

darllenwch mwy