Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Lansio deiseb i achub gwasanaethau Twf

11/04/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Cafodd deiseb ei lansio yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i wrthdroi'r penderfyniad i ddileu cynllun Twf.

darllenwch mwy

Athrawes o Lanbed yn ennill tlws gan ...

11/04/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Elin Williams o Lanbedr Pont Steffan sydd wedi ennill Tlws John a Ceridwen eleni - gwobr sy’n cael ei rhoi yn flynyddol i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Sion a Siân yn dychwelyd

08/04/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd y gyfres gwis poblogaidd Sion a Siân yn dychwelyd i S4C yr wythnos hon i ddarganfod faint mae cyplau Cymru yn gwybod am eu partneriaid.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn edrych tua'r ...

08/04/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bu Staff a Swyddogion Ffederasiwn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cyfarfod â Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Fwyd a Ffermio, Rebecca Evans AC, i gyflwyno cynllun busnes pum mlynedd newydd y sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Ysgoloriaethau i Awduron

08/04/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi datgan enwau’r ugain o awduron a fydd yn derbyn Ysgoloriaeth i Awduron 2016/17 gyda rhai o awduron newydd yn derbyn arian yn cynnwys trydarwr cynganeddol.

darllenwch mwy

Lansio sianel YouTube newydd

07/04/2016
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd sianel YouTube newydd PUMP ei lansio heddiw gan S4C.

darllenwch mwy

Lansio nofel newydd Tony Bianchi

07/04/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sol a Lara yw nofel ddiweddaraf yr awdur Tony Bianchi sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer.

darllenwch mwy

Mike Peters i berfformio yn Eisteddfo...

07/04/2016
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd y seren roc Mike Peters yn perfformio yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint. Mae Mike ar daith yn yr UDA ar hyn o bryd ond bydd yn dychwelyd i Gymru mewn pryd ar gyfer y cyngerdd.

darllenwch mwy

Dysgu'r Gymraeg fel ail iaith am barhau?

06/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae pryderon bod un o asiantaethau Llywodraeth Cymru yn cynllunio parhau gyda dysgu'r Gymraeg fel ail iaith, er gwaethaf addewid gan y Prif Weinidog y byddai'r pwnc yn cael ei ddisodli.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi degfed nofel mewn d...

06/04/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru yn rhyddhau ei ddegfed nofel mewn deg mlynedd.

darllenwch mwy