Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Darren yn dathlu'r deg

25/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

I nifer o blant siroedd Fflint a Wrecsam, Mistar Urdd yr ardal, yn llythrennol, yw Darren Morris, Swyddog Datblygu’r Urdd yn yr ardal. Gyda Sir y Fflint ar fin croesawu’r Eisteddfod i dir Ysgol Uwchradd y Fflint, mae ganddo ddau reswm arall dros ddathlu eleni.

darllenwch mwy

Lansio llyfr cwis tîm pêl-droed Cymru

25/05/2016
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

O’r diwedd mae tîm pêl-droed Cymru wedi cyraedd pencampwriaeth ryngwladol fawr ac i ddathlu hyn mae’r Lolfa wedi cyhoeddi y Welsh Football Quiz Book.

darllenwch mwy

Cyfle i wneud gradd meistr mewn busne...

24/05/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed mae Prifysgol De Cymru yn cynnig graddau Meistr dwyieithog ym maes busnes, rheolaeth, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata.

darllenwch mwy

Cymru'n derbyn mwy nag y mae'n dalu m...

24/05/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod Cymru’n derbyn £245 miliwn yn fwy gan yr Undeb Ewropeaidd nag y mae’n ei dalu i mewn. Roedd y budd net cyffredinol i Gymru tua £79 y pen yn 2014.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth yr Urdd yn uno cymuned

24/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gosododd Eisteddfod yr Urdd a Chyngor Sir y Fflint her i ysgolion cynradd Sir y Fflint i addurno eu hysgolion yn barod i groesawu ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd i’r ardal yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Dau arweinydd o blaid aros yn yr Unde...

23/05/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhyddhaodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ac Arweinydd yr Wrthblaid Leanne Wood ddatganiad heddiw yn dadlau o blaid yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cyfrol yn datgelu'r cyfan am ymgyrch ...

23/05/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd cyfrol ei lansio yr wythnos diwethaf yn adrodd hanes ymgeisydd mewn etholiad dadleuol yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Toriadau ar y gweill i'r Coleg Cymrae...

23/05/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu'r toriadau i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gyhoeddwyd heddiw gan y Cyngor Cyllido Addysg ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyllido'r Coleg yn uniongyrchol.

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair a choron yr Urdd i dr...

20/05/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Cafodd prif wobrau Eisteddfod yr Urdd, y gadair a’r goron, yn cael eu cyflwyno i drefnwyr yr ŵyl mewn digwyddiad arbennig yn Ysgol Gwynedd, Fflint neithiwr.

darllenwch mwy

Pryder bod y Gymraeg wedi ei is-raddi...

20/05/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae caredigion y Gymraeg wedi mynegi pryder na fydd y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Alun Davies AC, yn aelod llawn o gabinet Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy