Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Gwasanaeth HD yn dychwelyd i S4C

20/05/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd S4C heddiw y bydd gwasanaeth Clirlun HD yn dychwelyd, wrth i’r Sianel edrych ymlaen at ddarlledu pencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc mewn manylder uwch.

darllenwch mwy

Ail-greu brwydr yn Sain Ffagan ar Ŵyl...

19/05/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Sain Ffagan yn ail greu brwydr adnabyddus ar benwythnos Gwyl y Banc ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Llyfr y F...

19/05/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016 heddiw mewn darllediad ar-lein byw.

darllenwch mwy

Dau sefydliad yn cydweithio'n agosach...

19/05/2016
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd dau sefydliad sydd â hanes hir o arbenigedd ym maes addysg ac ymchwil i goedwigaeth yn cydweithio'n agosach.

darllenwch mwy

Galw am hawl cyffredinol i siaradwyr ...

18/05/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am gynnwys hawl cyffredinol i'r Gymraeg yn y gyfraith wedi'r cyhoeddiad heddiw y bydd Mesur y Gymraeg yn cael ei ddiwygio.

darllenwch mwy

Cyhoeddi neges ewyllys da yr Urdd 2016

18/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf oedd un ysgogiad i Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru a grëwyd gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol i Ewro 2016

18/05/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon gwelir cyhoeddi cyfrol yn dilyn hanes ymgyrch Cymru i gyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc gan Dylan Ebenezer.

darllenwch mwy

Radio Cymru am sefydlu gorsaf dros dr...

17/05/2016
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd BBC Radio Cymru eu bod am sefydlu gorsaf dros dro ar y We yn ystod yr Hydref, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd yr orsaf yn 40.

darllenwch mwy

Lansio Dim ond Traed Brain ar Trydar

17/05/2016
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd yr awdures Anni Llŷn yn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant) rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher yma, yn ystod yr Awr Gymraeg.

darllenwch mwy

Diffyg prentisiaethau cyfrwng Cymraeg...

17/05/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Dim ond pump y cant o'r prentisiaethau cafodd eu cynnal ar gyfer bobl ifanc dros y pedair blynedd diwethaf sydd wedi bod ag elfen o ddysgu ac asesu yn Gymraeg, yn ôl ffigyrau a ryddhawyd i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy