Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Cynnal rali Cymru Rydd yn Ewrop yng N...

30/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yn datgan bod annibyniaeth yn hanfodol yn sgil penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Y diwrnod olaf i brynu tocynnau rhad ...

30/06/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Heddiw yw’r diwrnod olaf i brynu tocynnau bargen gynnar ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, gyda’r cynnig yn dod i ben am hanner nos heno.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cynlluniau i ailagor Neuadd ...

30/06/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo cynlluniau i ailagor neuadd myfyrwyr Pantycelyn ac yn bwriadu bwrw mlaen gyda’r prosiect i ddarparu llety cyfrwng Cymraeg ar ei newydd wedd erbyn mis Medi 2019.

darllenwch mwy

Gwobrwyo nofel newydd Alun Cob yn Lly...

29/06/2016
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd gan yr awdur blaenllaw, Alun Cob am frwydr coedwig Mametz yn y Rhyfel Mawr wedi cael ei gwobrwyo yn Llyfr y Mis i fis Gorffennaf gan Gyngor Llyfrau Cymru.

darllenwch mwy

Diwrnod o chwaraeon i Glybiau Ffermwy...

29/06/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn ennill gwobr i astudio y...

29/06/2016
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Athro Tudur Hallam ym Mhrifysgol Abertawe, wedi derbyn Ysgoloriaeth Fulbright a fydd yn caniatáu iddo gychwyn ar brosiect ymchwil newydd yn yr Unol Daleithiau.

darllenwch mwy

Rhaid i'r ymgyrch Gadael anrhyddedu'r...

28/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi sicrhau fod y llw a wnaed i bobl Cymru gan yr Ymgyrch Gadael yn ystod ymgyrch refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei anrhydeddu.

darllenwch mwy

Nei Karadog yn cyhoeddi ail gyfrol o ...

28/06/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Colled bersonol wnaeth sbarduno Aneirin Karadog i ddwyn ynghyd ei ail gyfrol o gerddi, sef marwolaeth ei gyfnither Cathryn bron i ddwy flynedd yn ôl.

darllenwch mwy

Angen i lais Amaethwyr Cymru gael ei ...

28/06/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am gyfarfodydd cynnar gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain i sicrhau bod llais amaeth Cymru yn cael ei glywed, yn dilyn y bleidlais ddydd Gwener diwethaf i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Rali yn dathlu cyfraniad yr Undeb Ewr...

28/06/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd rali yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd nos Fawrth i ddathlu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd i Gymru.

darllenwch mwy