Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Cyfle i wylio Cymru yn ystod Ewro 201...

07/06/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gall cefnogwyr o Gaerdydd a de Cymru i gyd ddod i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop ar sgrîn HD fawr yng Nghae Cooper ym Mharc Bute y mis hwn.

darllenwch mwy

Ydych chi'n cytuno i fod yn aelod o'r...

07/06/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gyda ychydig dros bythefnos i fynd tan refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, mae’r arolygon barn yn dangos fod y bwlch yn agos iawn rhwng y ddwy ochr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Nofel yn herio ystrydebau'r Ail ryfel...

06/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn herio ystrydeb sydd yn ymddangos mewn nofelau hanesyddol am yr ail ryfel byd.

darllenwch mwy

Sesiynau i drafod Refferendwm yr Unde...

06/06/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd sesiynau yn cael eu cynnal gyda arbenigwyr i drafod refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd yn denu’r niferoed...

06/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod arall, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016 wedi denu mwy o bobl na’r tair blynedd flaenorol, gyda 90,316 wedi ymweld â’r Maes.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn cydweithio ar bro...

03/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio gyda sefydliadau ymchwil yn Tsieina a Brasil i ddatblygu rhaglen ymchwil newydd yn edrych ar sut y gellir defnyddio nitrogen yn fwy effeithlon drwy ddefnyddio nwyddau gwrtaith newydd, gwell technolegau i brosesu slyri anifeiliaid.

darllenwch mwy

Iestyn Tyne yw enillydd coron Eistedd...

03/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Iestyn Tyne, sydd yn 18 oed ac yn wreiddiol o Foduan ym Mhen Llŷn, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd eleni.

darllenwch mwy

Nofel newydd yn bachu'r dwbwl

03/06/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed bydd nofel gan awdures newydd yn bachu slot Llyfr y Mis a Book of the Month y Cyngor Llyfrau.

darllenwch mwy

Gwynfor Dafydd o Donyrefail yn ennill...

02/06/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd y gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 oedd Gwynfor Dafydd o Donyrefail.

darllenwch mwy

Dau lwybr rhedeg newydd yn agor yng n...

02/06/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd dau lwybr rhedeg newydd eu hagor yn swyddogol yng nghanol coedwig Dyfi, ger Machynlleth.

darllenwch mwy