Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

A ddylai'r Orsedd urddo tîm pêl-droed...

29/07/2016
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain wedi datgan na fyddant yn llacio’r rheol iaith, trwy urddo rhai o chwaraewyr pêl-droed Cymru yn cynnwys Chris Coleman, sy'n ddim yn medru'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd y Ffermwyr Ifanc yn...

29/07/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd stondin Clwb Ffermwyr Ifanc yn fwrlwm o weithgarwch yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni pan gaiff ymwelwyr eu tywys yn ôl mewn amser trwy gyfrwng arddangosfa o ffotograffau i ddathlu pen-blwydd y mudiad yn 80.

darllenwch mwy

Cip ar bennod o gyfres newydd Parch y...

29/07/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd modd i wylwyr y gyfres ddrama boblogaidd Parch, gael tamaid i aros pryd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni eleni, wrth i'r bennod gyntaf yn y gyfres newydd sbon gael ei dangos ar y maes.

darllenwch mwy

Arbenigwr yn trin a thrafod tafodieit...

28/07/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae arbenigwr iaith o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn astudio tafodieithoedd Cymraeg traddodiadol sydd ar fin diflannu yn yr ardal lle cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cyfrol yn cofio Dic Jones

28/07/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau’n hanner can mlynedd ers i Dic Jones ennill y gadair am yr awdl ‘Cynhaeaf’, bydd Gwasg Gomer yn lansio cyfrol i gofio amdano yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi casgliad o ganeuon o'r Rhyfe...

28/07/2016
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd casgliad unigryw o ganeuon Cymraeg o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei lansio yn y Tŷ Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

O gell y cof - atgofion am Aberteifi

27/07/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae hunangofiant newydd a gyhoeddir yr wythnos hon gan gyn faer tref Aberteifi yn olrhain hanes Cymru a’r byd dros yr wythdeg mlynedd diwethaf, yn enwedig y newidiadau a fu yng nghefn gwlad Cymru ac yn arbennig ym myd amaeth.

darllenwch mwy

Dau ymgyrchydd wedi eu lluchio allan ...

27/07/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd dau ymgyrchydd iaith eu lluchio allan o swyddfeydd Cymwysterau Cymru gan yr heddlu heddiw wedi iddynt feddiannu'r swyddfeydd oherwydd penderfyniad y corff i gadw pwnc 'Cymraeg Ail iaith' yn lle creu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Dawn Ymadrodd

26/07/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Dawn Ymadrodd gan Mary Wiliam sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg Gomer yn gasgliad difyr o ymadroddion a diarhebion o Fôn i Fynwy ac o Ben Llŷn i Bont-siân.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn meddiannu swyddfeydd

26/07/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith y Gymraeg eu bod wedi meddainnu swyddfeydd Cymwysterau Cymru oherwydd penderfyniad y corff i barhau i ddysgu 'Cymraeg Ail iaith' i blant yn lle creu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl.

darllenwch mwy