Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Aelod Cynulliad yn ysbrydoli nofel

31/08/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr aelod cynulliad Elin Jones oedd un o brif ysbrydoliaeth awdur newydd wrth iddi ysgrifennu ei nofel gyntaf yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ar gyfer ffuglen...

30/08/2016
Categori: Ar-lein, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyfle i chwe cherddor ifanc berfformi...

26/08/2016
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae chwe cherddor ifanc yn cael cyfle bythgofiadwy i berfformio mewn gwyl leol o bwys trwy brosiect arloesol Cerddoriaeth Eryri a’r Gogledd.

darllenwch mwy

Prosiect yn rhoi hwb i’r economi wledig

25/08/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Prosiect yn rhoi hwb i’r economi wledig


Safle Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt ger Bangor

Mae prosiect gwerth £10.8m wedi bod yn hwb i economi Cymru a chreu swyddi trwy gyfrwng ei thirwedd a’i bywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Hen ffôn gan y KGB yn ysbrydoli nofel

24/08/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Hen ffôn oedd unwaith yn eiddo i’r KGB yw’r ysbrydoliaeth am nofel afaelgar newydd sydd yn adrodd hanes brwydr am oroesiad yn erbyn rhagfarn a ffanatigiaeth.

darllenwch mwy

Hyfforddi 100 o bobl ifanc mewn penwy...

23/08/2016
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Bydd Adran Chwaraeon yr Urdd am y tro cyntaf erioed eleni, yn cynnal penwythnos hyfforddi i bobl ifanc 16 – 18 oed ym Mhrifysgol Aberystwyth yn nechrau Medi.

darllenwch mwy

Llysgenhadon yr Urdd yn mynd i Slofenia

22/08/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Swyn Llŷr o Bontnewydd ac Eban Muse o Garmel ger Caernarfon wedi eu dewis fel Llysgenhadon Cymreig yn cynrychiolli'r Urdd mewn digwyddiad pwysig yn Slofenia ym mis Medi.

darllenwch mwy

Chwe gwesty o Gymru yn dod i'r brig l...

19/08/2016
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae rhestr ddiweddar prif westywyr Prydain o'r 100 gwesty gorau yn cynnwys chwe gwesty o Gymru.

darllenwch mwy

Canlyniadau Lefel A

18/08/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Wrth i filoedd o fyfyrwyr dderbyn eu canlyniadau Lefel A heddiw, mae’r ystadegau trwy Gymru yn dangos gostyngiad yn y canran o ddisgyblion yng Nghymru sydd wedi ennill y graddau uchaf, ond mae'r cyfradd pasio cyffredinol wedi aros yn sefydlog.

darllenwch mwy

Mynd am dro gyda Dewin Dwl a Rwdlan

17/08/2016
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Daw cyfle i fynd am dro gyda Rwdlan a Dewin Dwl mewn llyfrau newydd sbon yng nghyfres boblogaidd Cyfres am Dro, sy’n rhan o gynllun darllen Darllen mewn Dim ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen.

darllenwch mwy