Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Miliwn mewn mis i S4C

26/09/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae cynnwys fideo S4C sydd ar gael ar wefannau cymdeithasol wedi eu gwylio dros filiwn o weithiau mewn mis am y tro cyntaf, ym mis Medi 2016.

darllenwch mwy

Adroddiad yn canfod fod nifer o rywog...

26/09/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad newydd ar sefyllfa Byd Natur yng Nghymru wedi canfod fod un allan o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru dan fygythiad o ddiflannu'n llwyr.

darllenwch mwy

Lansio pencampwriaeth Bara Brith y Byd

26/09/2016
Categori: Bwyd, Newyddion

Cafodd pencampwriaeth Bara Brith y byd ei lansio heddiw, ac mae’r trefnwyr yn gwahodd pobyddion o bedwar ban i gyflwyno eu fersiwn nhw o gacen enwocaf Cymru fel rhan o gystadleuaeth a gynhelir yn Llandudno ym mis Tachwedd.

darllenwch mwy

Pythefnos i fynd tan gynhadledd Amaet...

23/09/2016
Categori: Amaethyddiaeth

Gydag dim ond pythefnos i fynd nes y cynhelir Cynhadledd Amaeth Cymru, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog pawb sydd a diddordeb i sicrhau eu lle yn y Gynhadledd.

darllenwch mwy

Alun Davies yn addo disodli'r cymhwys...

23/09/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau gan y Gweinidog dros y Gymraeg sy'n awgrymu y bydd y cymwysterau Cymraeg ail iaith yn cael eu disodli.

darllenwch mwy

Cronfa i adfywio canol tref Caernarfon

23/09/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cronfa fenthyciadau gwerth £700,000 i helpu busnesau wedi dechrau’r broses o adnewyddu canol tref un o drefi mwyaf hanesyddol Cymru.

darllenwch mwy

Heddiw'n ddiwrnod di-geir yng Nghaerdydd

22/09/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr oedd trigolion a chymudwyr Caerdydd yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref heddiw a defnyddio dulliau eraill i deithio i mewn i Gaerdydd ac allan ohoni.

darllenwch mwy

Haf llwyddiannus i'r diwydiant twrist...

22/09/2016
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Haf llwyddiannus i'r diwydiant twristiaeth


Cyfnod gwych i safleoedd gwersylla

Mae ymchwil ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus iawn gyda 84% o fusnesau yn dweud eu bod yn fwy prysur nag yn 2015.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn rhoi her gerddorol i...

22/09/2016
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Mewn cyfres newydd gyda’r canwr opera Rhys Meirion sy'n dechrau nos Wener, cewch ddisgwyl yr annisgwyl wrth i'r tenor Rhys Meirion ddod i adnabod rhai o brif gantorion Cymru gan ganu deuawdau gyda nhw.

darllenwch mwy

Taith dractorau yn codi £540 at achos da

21/09/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Iechyd

Cynhaliodd cangen Ceredigion o Undeb Amaethwyr Cymru daith tractorau 24 milltir o hyd ddydd Sul diwethaf gan godi £540 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru.

darllenwch mwy