Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Cyfle i blant gyfarfod Owain Glyndŵr ...

12/09/2016
Categori: Newyddion

Bydd plant ysgol o Lanelli yn cymryd rhan mewn dathliad o fywyd Owain Glyndŵr yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener nesaf – union 616 o flynyddoedd ers ei ddatgan yn Dywysog Cymru.

darllenwch mwy

Cyfres yn dilyn doctoriaid yfory

12/09/2016
Categori: Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres deledu yn dechrau nos fory ar S4C yn edrych ar sut mae ysgol feddygaeth flaenllaw o Gymru yn paratoi cenhedlaeth newydd o feddygon ar gyfer gofynion anferth y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Her gyfreithiol yn erbyn y cymhwyster...

12/09/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu herio’r penderfyniad i gadw'r cymhwyster Cymraeg Ail Iaith yn y llysoedd ac y maent yn lansio apêl ariannol er mwyn cyfrannu at y costau cyfreithiol.

darllenwch mwy

Galw am sicrwydd go iawn i S4C

09/09/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am sicrwydd tymor hir i S4C er mwyn iddi allu ehangu yn dilyn cynnig y BBC i rewi ei gyfraniad ariannol i’r Sianel tan 2022.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod y cyfleoedd i'r b...

09/09/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cynhadledd yn cael ei drefnu yn yr Hydref yn trafod y cyfleoedd i’r diwydiant amaethyddol yn dilyn Brexit.

darllenwch mwy

Cofio Tri Penyberth ddoe

09/09/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth gofio 80 mlynedd ers llosgi’r Ysgol Fomio ym Mhen Llŷn ddoe, cynhaliwyd seremoni goffa ym Mhenyberth neithiwr i gofio am weithred Saunders Lewis, D. J. Williams a Lewis Valentine.

darllenwch mwy

Undeb yr Amaethwyr yn ymgynghori dros...

08/09/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae canghennau sirol Undeb Amaethwyr Cymru yn cyfarfod gyda'i haelodau led-led Cymru er mwyn ymgynghori ar bolisiau amaethyddol y dyfodol yn dilyn Brexit.

darllenwch mwy

Canolfan Bedwyr yn dathlu'r 20 oed

08/09/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau i gofnodi ei phen-blwydd yn 20, bydd Canolfan Bedwyr yn agor ei drysau ar gyfer prynhawn agored ddydd Mawrth nesaf 13 Medi.

darllenwch mwy

Diwrnod di-draffig yng Nghaerdydd

08/09/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae’r brifddinas yn cymryd rhan yn Niwrnod di-Draffig y Byd bythefnos i heddiw er mwyn hyrwyddo dulliau cynaliadwy o deithio.

darllenwch mwy

Bygythiad i niferoedd eogiaid yng Ngh...

07/09/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden

Mae stoc eogiaid mewn rhai mannau yng Nghymru yn wynebu bygythiad na welwyd mo’i debyg o’r blaen mewn sawl afon yng Nghymru, yn ôl arbenigwyr.

darllenwch mwy