Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 683 cofnodion | Tudalen 4 o 69

Cyfrol newydd yn cofio cewri'r crysau...

12/12/2016
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn bwrw golwg unigryw ar chwarewyr pêl-droed rhyngwladol Cymru trwy lygaid cefnogwr sydd wedi dilyn y tim cenedlaethol ers 1955.

darllenwch mwy

Edrych yn yn ôl ar 16 mlynedd o brosi...

12/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn ôl ar lwyddiant dros gyfnod o 16 mlynedd yn rhoi bron i £2,860,348 i dros 201 o brosiectau cynaliadwy.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn chwilio am unigolyn i greu...

09/12/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn i ymgymryd â’r dasg i greu archif ddigidol o hanes cyfoethog yr Urdd ers ei sefydlu yn 1922.

darllenwch mwy

Hyrwyddo app i helpu plant ddysgu dar...

09/12/2016
Categori: Addysg

Fe fu’r cymeriad Magi Ann ar daith o amgylch Ynys Môn yn ddiweddar i atgoffa rhieni am ei app rhad ac am ddim i helpu plant ddysgu darllen.

darllenwch mwy

Lansio astudiaeth am radicaliaeth yng...

09/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd prosiect ymchwil yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y cyd gyda'r Llyfrgell Genedlaethol yn astudio hanes a dulliau Byddin Rhyddid Cymru a Meibion Glyndŵr.

darllenwch mwy

Mae tensiynau yn bodoli rhwng Cymru a...

08/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

‘Mae tlodi cyffredinol mewn uchelgais dros Gymru yn tanseilio ei photensial i ddatblygu hyder cenhedlaeth gyfan o bobl ifanc’, yn ôl Carl Clowes sy’n cyhoeddi ei hunangofiant.

darllenwch mwy

Dychwelyd i'r Gwyllt ym Mhapua New Gu...

08/12/2016
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Ddeng mlynedd yn ôl bu'r cerddor Amlyn Parry yn byw yn ucheldiroedd Papua New Guinea, ac yn gweithio fel athro cerdd yn un o'r cymunedau brodorol yno ond fe fydd yn dychwelyd yno mewn rhaglen ar S4C.

darllenwch mwy

Codi ymwybyddiaeth i ddiwrnod Achub y...

08/12/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae pob math o baratoadau ar y gweil ar gyfer dathlu Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant a fydd yn codi arian i gefnogi’r elusen yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi trydydd rhifyn o gomic Mellten

07/12/2016
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Merch anturus, sy’n arweinydd cryf, mewn stori wyddonias sydd ar flaen y gad yn rhifyn diweddaraf y comic poblogaidd Mellten a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ymgyrch i ddenu mwy o astro-dwristiai...

07/12/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 o ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn cynllun i ddenu astro-dwristiaid i Eryri.

darllenwch mwy