Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cig Oen Cymru yn taro ddeuddeg yn yr ...

26/01/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fu miloedd o Almaenwyr yn blasu Cig Oen Cymru yr wythnos hon mewn ffeiriau bwyd prysur mewn dwy ddinas yn y wlad.

darllenwch mwy

Lledaenu cariad yn yr Ysbyty

25/01/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Fe roedd Elusennau Iechyd Hywel Dda yn dosbarthu cardiau Santes Dwynwen yn Ysbyty Bronglais heddiw fel ffordd o godi arian i Gwasanaeth Chwarae yn yr ysbyty.

darllenwch mwy

Dathlu Santes Dwynwen

25/01/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr ydym heddiw led-led Cymru a'r byd yn dathlu dydd Santes Dwynwen ac mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r trydariadau yn nodi dydd y cariadon.

darllenwch mwy

Rhannwch gariad ym Mharc Cenedlaethol...

25/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i ddangos eu bod yn caru’r Parc Cenedlaethol trwy rannu lluniau ar y We o’r tirwedd trawiadol ym Mhenfro. wrth inni ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen heddiw.

darllenwch mwy

Penodi comisiynydd ffeithiol newydd y...

24/01/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Llinos Wynne yw Comisiynydd Ffeithiol newydd y sianel.

darllenwch mwy

Miloedd o bunnoedd wedi'i roi gan Rho...

24/01/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ers lansiad cynllun Rhodd Eryri ym mis Gorffennaf 2016 mae nifer o fusnesau twristiaeth fwyaf blaenllaw Eryri wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i gefnogi prosiectau pwysig yn y Parc Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Technoleg arloesol Cymraeg yn hwb i'r...

24/01/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Gall technolegau arloesol Cymraeg fod yn hwb i economi'r Gogledd – dyna oedd un o brif negeseuon cynhadledd dechnoleg a gynhaliwyd ym Mhifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Gwarchod glaswelltiroedd arbennig

24/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith i warchod glaswelltiroedd prin ger Llangollen wedi cymryd cam ymlaen yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ail-argraffu nofel boblogaidd Pantywe...

23/01/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg Y Lolfa wrthi yn ail argraffu’r nofel Pantywennol gan yr awdures Ruth Richards.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn lansio gweledigaeth d...

23/01/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi cyhuddo Gweinidogion yn Llundain ‘o ddinistrio darlledu Cymraeg a Chymreig’ a bod datganoli darlledu i Gymru yn ‘flaenoriaeth frys’ wrth iddynt lansio papur polisi manwl am adolygiad o S4C.

darllenwch mwy