Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Codi arian yn y mwd gydag Peppa Pinc

20/01/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae elusen Achub y Plant yn galw ar deuluoedd a phlant, meithrinfeydd a grwpiau blynyddoedd cynnar ar hyd a lled Cymru i ymuno yn Nhaith Gerdded Pyllau Mwdlyd Peppa Pinc er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen.

darllenwch mwy

Trafod effaith Brexit ar Gymru yn Abe...

20/01/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wythnos wedi cyhoeddiad y Prif Weinidog Theresa May y bydd Prydain yn gadael y farchnad Ewropeaidd sengl, mae gwahoddiad gan Brifysgol Aberystwyth i’r cyhoedd i drafodaeth arbennig ar beth allai Brexit ei olygu mewn gwirionedd i bobl a chymunedau canolbarth Cymru.

darllenwch mwy

Cam ymlaen i drafodaethau enwau bwyd ...

20/01/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells wedi croesawu canlyniad trafodaethau yn San Steffan ar ddiogelu’r enwau bwyd gwarchodedig sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a brandiau pwysig eraill, yn dilyn Brexit.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddatganoli da...

19/01/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddatganoli'r cyfrifoldeb dros ddarlledu ar fyrder yn dilyn sylwadau gan weinidog mewn pwyllgor yn San Steffan ddoe fod Llywodraeth Prydain am dorri dros £700,000 o grant S4C eleni.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn cyfarfod dau fusne...

19/01/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Y Prif Weinidog yn cyfarfod dau fusnes o'r gogledd sy'n ehangu


Perchnogion Dylan's o flaen ei datblygiad newydd

Fe fu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld â dau fusnes twristiaeth yn y Gogledd heddiw fydd yn ehangu ac yn tyfu yn 2017.

darllenwch mwy

Cynhadledd yn annog ffermwyr ifanc i ...

19/01/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Cynhaliwyd Cynhadledd Materion Gwledig Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yr wythnos hon ac ymhlith y prif drafodaethau oedd yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Calan yn perfformio yn y Cwlwm Celtaidd

18/01/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd band gwerin Calan yn ymuno ag artistiaid eraill i berfformio yng Ngwyl y Cwlwm Celtaidd a gynhelir eleni ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar benwythnos mawreddog ar Fawrth 10-12fed.

darllenwch mwy

Brexit caled yn fygythiad i amaeth yn...

18/01/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio’r posibilrwydd o gytundeb fasnach rydd gyda Seland Newydd a cholli marchnadoedd cyfandirol o ganlyniad i ‘Brexit caled’ fel storm berffaith ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn chwilio...

18/01/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ymgyrch rsy’n chwilio am 1000 o bobl i wirfoddoli yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched.

darllenwch mwy

Dathlwch Santes Dwynwen mewn steil ym...

17/01/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ynghyd â Phentref Oes Haearn Castell Henllys yn cynnal digwyddiadau arbennig i ddathlu Santes Dwynwen, Nawddsant Cariadon Cymru.

darllenwch mwy