Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Anrhydeddu Rheolwr Cymru, Chris Coleman

12/01/2017
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Derbyniodd Rheolwr Cymru Chris Coleman radd er Anrhydedd gan Brifysgol Abertawe ddoe.

darllenwch mwy

Holi Ifan Morgan Jones am ei gynlluni...

11/01/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Papurau Bro

Mae darlithydd yn y cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio cronfa newydd trwy nawdd torfol i sefydlu gwefan newyddion genedlaethol trwy gyfrwng y Saesneg, ac mae Lleol.cymru wedi holi Ifan Morgan Jones ymhellach am ei gynlluniau.

darllenwch mwy

Sefydlu côr merched newydd yn Nhregaron

11/01/2017
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae criw o ferched ardal Tregaron wedi dod at eu gilydd i sefydlu côr newydd sbon dan yr enw Merched Soar a lwyddodd dros y Nadolig i godi £200 at gronfa goffa Eifion Gwynne.

darllenwch mwy

Llyfr coginio gan arbenigwyr gwin o D...

11/01/2017
Categori: Bwyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr coginio Cymreig gan ddau entrepreneur o Ddolgellau wedi ennill gwobr llyfr coginio Ffrengig mawreddog.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn ca...

10/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe wedi bod yn flaenllaw yn cadw golwg ar fynydd iâ enfawr sy'n cyfateb i chwarter maint Cymru sydd ar fin torri'n rhydd o ysgafell rew yr Antarctica.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llysgenhadon addysg uwch cyf...

10/01/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon unwaith eto eleni er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel addysg uwch.

darllenwch mwy

Cynyrchiadau Be Aware yn teithio Cymru

10/01/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Cwmni Be Aware Productions newydd gyhoeddi manylion eu taith gyntaf yng Ngwledydd Prydain a hynny o amgylch Cymru ym mis Ionawr a Chwefror gyda chynhyrchiad, Enough is Enough.

darllenwch mwy

Cam arall i'r Gorffennol gydag Rhys Mwyn

10/01/2017
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cyfrol gyntaf Rhys Mwyn ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma gyhoeddi ail gyfrol yn rhoi archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a’r gororau.

darllenwch mwy

Aderyn o'r Oes Jwrasig yn ganolbwynt ...

09/01/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd arddangosfa yn agor yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ym mis Chwefror, ble bydd aderyn o'r oes Jwrasig yn ganolbwynt, sef Archaeopteryx gyda'i adenydd sy’n fetr o led, ei grafangau a’i dannedd miniog.

darllenwch mwy

Ail gyhoeddi campwaith olaf Gareth F....

09/01/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg Y Lolfa wedi ail gyhoeddi campwaith olaf y diweddar Gareth F Williams, Awst yn Anogia, yn dilyn marwolaeth yr awdur llynedd.

darllenwch mwy