Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y...

06/01/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r Gweinidog dros yr Iaith, Alun Davies wedi datgan eu bod ystyried newid y ffordd y maent yn rhoi’r Safonau’r Gymraeg ar waith.

darllenwch mwy

Gwobr i raglen ddogfen am y ffotograf...

06/01/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen sy'n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill gwobr yn Los Angeles, gwobr Hollywood International Independent Documentary Awards am y ffilm ddogfen dramor orau.

darllenwch mwy

Ffigyrau gwylio S4C yn dyblu mewn tri...

06/01/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae ffigyrau gwylio cynnwys fideo S4C sydd ar gael ar gyfryngau cymdeithasol wedi dyblu o dros filiwn i dros ddwy filiwn mewn tri mis.

darllenwch mwy

Cyfres Ffermio yn dathlu'r 20 oed

05/01/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyfres Ffermio yn dathlu'r 20 oed


Cyflwynwyr gwreiddiol Ffermio

Mae’r gyfres deledu Ffermio ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed eleni, a bydd rhaglen arbennig nos Lun yma yn crynhoi cyfnod o gyffro a newid mawr i gefn gwlad a’r diwydiant amaeth.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth ar...

05/01/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Antarctica Ddydd Sadwrn yma fel rhan o astudiaeth ryngwladol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Gwrthwynebu statws eglwysig i ysgol n...

05/01/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Gwrthwynebu statws eglwysig i ysgol newydd yn Y Bala


Ysgol y Berwyn: safle'r ysgol newydd

Cafodd deiseb ei lansio yn ddiweddar yn gwrthwynebu rhoi statws eglwysig ar ysgol newydd gydol oes yn nhref Y Bala.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teith...

04/01/2017
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn rhoi cipolwg ar drig...

04/01/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Cawn gipolwg unigryw ar fywyd y trigolion blewog a phluog sy'n byw yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru mewn cyfres deledu ar S4C heno.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Miwsig Cymru gydag Huw St...

04/01/2017
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dan arweiniad y cyflwynydd radio Huw Stephens, fe fydd Dydd Miwsig Cymru yn dathlu’r goreuon o ganu Cymraeg dros yr hanner can mlynedd diwethaf ar Chwefror 10fed.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn chwilio am enwebiada...

03/01/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am enwebiadau ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn am eleni.

darllenwch mwy