Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Protest yn erbyn diddymu Comisiynydd ...

26/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddfa Gweinidog ym Mlaenau Gwent wedi cael ei gau gan ymgyrchwyr iaith heddiw sy'n protestio yn erbyn cynlluniau i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Cynllun prentisiaeth yr Urdd yn ehangu

26/10/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn datblygu eu Cynllun Prentisiaeth ac yn ehangu’r ddarpariaeth er mwyn cynnig y gwasanaeth i sefydliadau allanol.

darllenwch mwy

Galw am ddatganoli grym dros gredyd c...

25/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Aelod Cynulliad, Bethan Jenkins yn galw am ddatganoli’r pwerau dros gredyd cynhwysol neu Universal Credit wrth i’r sustem newydd wynebu problemau ers ei lansio yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Dathlu Calan Gaeaf gyda Pharc Cenedla...

25/10/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Os ydych chi eisiau diddanu eich teulu gyda chastiau Calan Gaeaf neu straeon arswydus yn ystod y gwyliau hanner tymor, mae digon i'w wneud yn y 3 atyniad i ymwelwyr yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Arddangosfa ImagiNation wedi agor

25/10/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa deithiol wedi agor yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe sy’n dwyn y teitl ImagiNation.

darllenwch mwy

Cynllun mamau technoleg yn dod i Gymru

24/10/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Pen Llŷn yng Ngwynedd fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i weithredu cynllun arloesol i gael mamau, a merched yn gyffredinol, i ddysgu am y byd digidol.

darllenwch mwy

Cadw yn cyhoeddi rhaglen o ddigwyddia...

24/10/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd safleoedd hanesyddol hudol Cymru yn llawn hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn, wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau Nadoligaidd teuluol.

darllenwch mwy

Shane Williams yn serennu mewn pantomeim

24/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd S4C yn cyflwyno pantomeim tra gwahanol i’r teulu cyfan eleni wedi ei selio ar fywyd hoff chwaraewr rygbi Cymru, Shane Williams.

darllenwch mwy

Trafod y Gymraeg yn y gymuned

23/10/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd syniadau arloesol ar sut i hybu defnydd o’r Gymraeg yn y Gymuned yn cael eu rhannu mewn Panel Trafod ‘Y Gymraeg yn y Gymuned’ nos Fercher yma rhwng 6.30-8yh yng Nghanolfan Popdy Menter Iaith Bangor, Lôn Bopty, Bangor.

darllenwch mwy

Canolfan Gerdd William Mathias yn rho...

23/10/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Ers mis Tachwedd 2016, mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol gyda thrigolion hŷn mewn rhai o bentrefi a threfi Gwynedd.

darllenwch mwy