Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Apelio am roddion ariannol i brosiect...

30/11/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae elusen sy'n darparu profiadau mewn cerddoriaeth i'r cyhoedd yn galw am gefnogaeth y gymuned leol a busnesau i helpu i gyrraedd targed codi arian o £ 3,000 a fydd yn cael ei dyblu yn ystod Her Nadolig 2017 y Big Give.

darllenwch mwy

Y Cymry yn ffafrio cerdyn Nadolig

30/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn dangos bod yn well gan y Cymry dderbyn cerdyn Nadolig na neges destun neu ebost yn dymuno Hwyl yr Ŵyl.

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am flodau Cymru

30/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cyfrol newydd hir-ddisgwyliedig am flodau a phlanhigion Cymru wedi cael ei chanmol fel ‘campwaith’ gan yr Athro Deri Tomos.

darllenwch mwy

Ydio'n syniad da i atgyfodi papur new...

29/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth y newyddion yr wythnos hon fod papur newydd Y Cymro yn cael ei atgyfodi ym mis Mawrth 2019 ar ôl derbyn nawdd i ail ddechrau. Ydych chi'n credu ei bod yn syniad da i ail ddechrau papur newydd Y Cymro? Oes yna dal le i'r papur newydd a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol ym 1932 mewn oes dechnolegol?

darllenwch mwy

Cyhoeddi dyddiadur y darlledwr Dewi L...

29/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledwr adnabyddus Dewi Llwyd wedi datgelu rhai o’i brofiadau mwyaf cofiadwy yn ystod cynnwrf gwleidyddol blwyddyn etholiad mewn dyddiadur dadlennol, gan hel atgofion hefyd am ei ddegawdau’n cyflwyno amryfal raglenni, gan gynnwys Pawb a’i Farn.

darllenwch mwy

Dadorchuddio Llafn y Cewri yn Llanberis

29/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Roedd disgyblion o Ysgol Dolbadarn yn Llanberis ymysg y rhai fu’n cymryd rhan wrth ddadorchuddio cerflun newydd ar lannau Llyn Padarn i ddathlu hanes a threftadaeth yr ardal.

darllenwch mwy

O'r Pedwar Gwynt ar drywydd ffoaduria...

28/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae pwysau hanes yn drwm ar rifyn newydd O’r Pedwar Gwynt, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, gyda ffoaduriaid y Rhyfel Mawr ymhlith y pynciau sy'n cael eu trafod.

darllenwch mwy

Penodi cadeirydd newydd i Urdd Gobait...

28/11/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dyfrig Davies o Landeilo yw Cadeirydd newydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru yn dilyn cyfnod Tudur Dylan Jones wrth y llyw.

darllenwch mwy

Cynlluniau gwerth £12 miliwn i adnewy...

28/11/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo pecyn cyllid gwerth £12 miliwn fel rhan o'i chynlluniau i adnewyddu neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd ym Ment...

27/11/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi bod Manon Rees-O’Brien wedi’i phenodi fel eu Prif Weithredwr newydd. Bydd yn olynu Siân Lewis sydd wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr yr Urdd.

darllenwch mwy