Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Gweithwyr Iechyd yn galw am hawliau c...

27/11/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o ymarferwyr iechyd wedi galw am hawliau clir i gleifion gael derbyn gwasanaethau yn Gymraeg gan ddarparwyr gofal sylfaenol fel meddygon teulu a fferyllwyr, mewn llythyr agored at Lywodraeth Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn barod am y Ffair ...

27/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru ac ar gyfer nifer o aelodau’r mudiad mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn llongyfarch newid pol...

24/11/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi ysgrifennu at Ynys Môn i longyfarch y Cyngor Sir ar ei benderfyniad i droi iaith weinyddu'r Cyngor i'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Galw am enwebiadau ar gyfer Tlws John...

24/11/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2018 – tlws a roddir i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Cymunedau'n elwa trwy gydweithredu yn...

24/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae effaith cludo coed ar gymunedau gwledig wedi bod yn destun pryder, ond mae partneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, sectorau coedwigaeth preifat ac awdurdodau lleol Sir Gâr, Ceredigion a Phowys yn ymdrin â’r broblem trwy gyfrwng Fforwm Cludo Pren Tywi.

darllenwch mwy

Actor Pobol y Cwm yn cwrdd â dynion s...

23/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd yr actor  Geraint Todd, sydd yn actio'r cymeriad Ed Charles yn Pobol y Cwm yn clywed mwy am brofiadau dynion sy'n cael eu cam-drin a'r cymorth sydd ar gael ar eu cyfer, mewn rhaglen ar S4C heno am 9.30.

darllenwch mwy

Lansio gwefan creu rysaitiau coginio ...

23/11/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Nid oes rhaid i bobl sy’n hoffi cig oen ofidio bellach am sut i’w goginio oherwydd mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi creu cynhyrchydd ryseitiau newydd sydd ar gael ar-lein.

darllenwch mwy

Cyfarfod cudd i ddileu swydd Comisiyn...

23/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mewn cyfarfod cudd rhwng gweision sifil a'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, darparodd gweision sifil gyngor i'r Ombwdsmon am sut orau i lunio cynnig i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg, yn ôl cofnodion a gafodd eu rhyddhau i'r Aelod Cynulliad Adam Price mewn ateb i gwestiwn yn y Senedd.

darllenwch mwy

Gwledd y Gaeaf yn Storiel Bangor

22/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan Storiel ym Mangor wedi cyhoeddi ei rhaglen dros y misoedd nesaf gyda lansio Gwledd y Gaeaf.

darllenwch mwy

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

22/11/2017
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dechrau'r gwaith gwerthfawr i gofnodi cofnodion myfyrwyr y Brifysgol sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd iw digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

darllenwch mwy