Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant l...

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn agor sefydliad ym...

16/11/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r sefydliad ymchwil niwcliar cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Ymateb Manon Ros i gyfnod cythryblus

16/11/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Manon Steffan Ros yn cynhoeddi cyfres o ysgrifau dan y teitl Golygon, yr wythnos hon, sy’n trafod rhai o bynciau llosg un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus mewn cof.

darllenwch mwy

Grant i ddatblygu technoleg lleferedd...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill nawdd i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn.

darllenwch mwy

Argymhellion Cyngor Caerdydd yn andwy...

15/11/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion sy’n cael ei gweld yn andwyoli Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Angen cadw swydd comisiynydd y Gymrae...

15/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Gweithwyr cymdeithasol o Gymru ar y f...

14/11/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd dau Weithiwr Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion eu dewis i gynrychioli Gwledydd Prydain mewn wythnos o hyfforddiant yn Horažd'ovice yn y Weriniaeth Tsiec.

darllenwch mwy

Cyhoeddiad newydd ar ail gainc y Mabi...

14/11/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi’r golygiad cyntaf ers 80 o flynyddoedd o ail gainc y Mabinogi yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Angen codi carreg i gofio Niclas y Gl...

14/11/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur a’r newyddiadurwr Hefin Wyn wedi galw am garreg i gofio Niclas y Glais, y Comiwnydd a’r Cristion o ardal y Preseli.

darllenwch mwy

Hwb i eogiaid a sewin Sir Gaerfyrddin

13/11/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae eogiaid a sewin yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb gan fod gwelliannau i ysgol bysgod wedi agor 6km o silfeydd newydd pwysig.

darllenwch mwy