Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Croesawu cytundeb newydd rhwng S4C a'...

13/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r cytundeb partneriaeth newydd rhwng y BBC ac S4C.

darllenwch mwy

Lansio Apêl Nadolig Anfonwch Anrheg

13/11/2017
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon heddiw, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi gwasnaethau iechyd meddwl oedolion hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

darllenwch mwy

Chwaraewr rygbi yn hybu cig eidion Cymru

10/11/2017
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Eidion Cymru wedi lansio ymgyrch farchnata newydd sy'n cynnwys chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, Dan Lydiate, i hyrwyddo ymagwedd fwy 'byd go iawn' at iechyd a chryfder.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Cerdd Dant yn Llandysul dros y...

10/11/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd yr Ŵyl Cerdd Dant, yn cael ei chynnal yfory yn Llandysul ac fe posib gwylio’r cyffro a’r cystadlu ar S4C.

darllenwch mwy

Effaith fyd-eang ar doddi'r llen iâ y...

10/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur sydd newydd ei gyhoeddi gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor ar y cyd â Phrifysgol Harvard ac Oregon State yn yr Unol Daleithiau yn profi fod toddi’r llenni iâ enfawr sy'n gorchuddio'r Ynys Las ac Antarctica am gael effaith fwy na’r disgwyl ar hinsawdd y byd.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i ganolfan ymchwil dementia

09/11/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Canolfan Cymru gyfan ar gyfer Ymchwil i Heneiddio a Dementia ym Mhrifysgol Abertawe wedi derbyn hwb ariannu gwerth £1.2 filiwn a fydd yn galluogi'r prosiect i barhau tan 2020. werth £1.2 filiwn a fydd yn galluogi'r prosiect i barhau tan 2020. 

darllenwch mwy

Dyfodol disglair i dwyni sydd dan fyg...

09/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gan draean o’r twyni tywod sydd dan fygythiad yng Nghymru ddyfodol disgleiriach yn awr, a hynny’n ddiolch i brosiect cadwraeth arloesol gan y Loteri Genedlaethol sy’n cael ei gyflwyno heddiw.

darllenwch mwy

Deiseb yn galw am ddatganoli darlledu...

09/11/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cyrraedd Si...

08/11/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasnach bwysig yng nghanolfan gynadledda ‘Silverstone Wing’ sy’n rhan o drac rasio enwog Silverstone.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Uche...

08/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

darllenwch mwy