Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Dim rhyngwyneb Cymraeg ar Twitter?

08/11/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.

darllenwch mwy

Coffáu marwolaeth Hedd Wyn mewn fideo...

07/11/2017
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae prosiect fideo unigryw sy'n coffáu canmlwyddiant marwolaeth bardd y Rhyfel Mawr Ellis Humphrey Evans, yn cael ei daflunio ar furiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod wythnos y cofio ar ôl derbyn cefnogaeth gan ScottishPower Foundation.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn gofyn am gyfarfod gyd...

07/11/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.

darllenwch mwy

Croesawu cynnig i agor ysgol gynradd ...

07/11/2017
Categori: Addysg, Iaith

MAE Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu cynnig gan Gyngor Wrecsam i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn ardal Borras wrth ymateb i ymgynghoriad sy’n cau heddiw.

darllenwch mwy

Cynllun cadwraeth yn helpu i sefydlu ...

06/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae hadau blodau gwyllt o gyn faes awyr o’r Ail Ryfel Byd wedi cael eu defnyddio i greu dôl wair frodorol newydd yn Dr Beynon’s Bug Farm ger Tyddewi.

darllenwch mwy

Huw Edwards yn traddodi darlith ym Ma...

06/11/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y darlledwr adnabyddus Huw Edwards yn rhoi darlith gyhoeddus arbennig ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, 24 Tachwedd.

darllenwch mwy

Croesawu penodiad Eluned Morgan fel G...

06/11/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penodiad Eluned Morgan fel y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg. 

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant cyn-fyfyrwyr Aber e...

03/11/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant ei chyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn mewn digwyddiad arbennig yn yr Hen Goleg nos Wener nesa.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn datgan cefnogaeth i G...

03/11/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyhoeddi cefnogaeth i Gymdeithas Alzheimer Cymru a Farming Community Network fel ei achosion elusennol Llywyddol nesaf.

darllenwch mwy

Awdur yn pryderu fod plant yn colli g...

03/11/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur adnabyddus a phoblogaidd Caryl Lewis wedi rhybuddio bod plant y dyddiau hyn mewn perygl o golli geiriau a thermau Cymraeg o fyd natur.

darllenwch mwy