Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Un Bore Mercher yn cychwyn nos Sul

02/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd drama ddirgelwch newydd yn dechrau ar S4C nos Sul yma. Mae Un bore Mercher yn addo tywys y gwylwyr ar daith emosiynol o gariad, cyfrinachau a chelwyddau.

darllenwch mwy

Elusen i'r digartref yn curadu arddan...

02/11/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Am y tro cyntaf mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi gwahodd grŵp amrywiol, sydd wedi profi digartrefedd yn y gorffennol, i ddethol gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd. Mae Penderfyniad Pwy? wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i rai o atyniadau ymwelw...

02/11/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod cronfa gwerth £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau ymwelwyr sy’n dod i Gymru.

darllenwch mwy

Tîm cryf i arwain yr Eisteddfod yn Si...

01/11/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.

darllenwch mwy

Y byd celf yn rhy elitaidd, yn ôl art...

01/11/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae artist amlwg o Gymru wedi cyhuddo’r byd celf o fod yn ‘rhy elitaidd’ wrth gyhoeddi cyfrol o weithiau.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn penodi prif...

01/11/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi bod Clare Pillman wedi'i phenodi fel ei Brif Weithredwr nesaf.

darllenwch mwy