Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Holi 'Dolig gydag Mali Rees

22/12/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r model Mali Rees yn byw yng Nghaerdydd ond yn wreiddiol o Lanelli. Mae Mali sy'n aml yn teithio i lefydd ecsotig gyda'i gwaith fel model dros y flwyddyn ond yn edrych ymlaen i dreulio'r 'Dolig gartref gyda'i theulu yn Llanelli.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Chris Foodgasm Roberts

22/12/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Chris Roberts wedi cael blwyddyn ryfeddol eleni yn denu degau o filoedd o wylwyr ar y We wrth goginio danteithion ar danllwyth o dân. Mae Chris sy'n byw yng Nghaernarfon yn edrych yn ôl ar y flwyddyn ac yn edrych 'mlaen i wireddu syniadau cyffrous ar gyfer 2018.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Rhys Mwyn

22/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Rhys Mwyn sy’n wreiddiol o Sir Drefaldwyn yn enwog fel cerddor, cyflwynydd ar Radio Cymru ond hefyd yn archaeolegydd ac awdur. Mae'n son am ei gyfrol newydd sydd ar fin cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn ac edrych yn ôl ar flwyddyn wleiddyddol ddadleuol.

darllenwch mwy

Wardeiniaid mynydd yn pwysleisio pwys...

21/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r tywydd mwyn droi’n oer dros y dyddiau nesaf, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd yn ystod yr wythnos nesaf, i wirio’r tywydd cyn cychwyn.

darllenwch mwy

Lansio ffilm fer i hybu addysg Gymraeg

21/12/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd! Dyna yw neges ffilm fer newydd sbon a ryddhawyd yr wythnos hon ac sydd eisoes wedi creu cryn gynnwrf ar y cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Seimon Brooks

21/12/2017
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Seimon Brooks yn gynghorydd, academydd ac ymgyrchydd iaith. Dyma’i dro ef i ateb ein cwestiynau i gyfres Holi ‘Dolig. Fe fydd Seimon yn mwynhau’r gwyliau yn dilyn Clwb Pêl-Droed Porthmadog.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Mari Lövgreen

20/12/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyflwynydd Mari Lovgreen sydd newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf Brên Babi wedi cytuno i ateb ein cwestiynau Holi ‘Dolig wrth iddi ddatgelu ei bod yn dychwelyd i raglen Stwnsh yn y flwyddyn newydd.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno...

20/12/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ymuno â’r corff nodedig,  yr International Image Interoperability, fel aelod sefydlol.

darllenwch mwy

Canfod trysor yn y gogledd ddwyrain

20/12/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw gan Amgueddfa Cymru fod gwrthrychau Rhufeinig, Canoloesol ac Ôl-ganoloesol wedi dod i’r fei yn drysor yn ngogledd ddwyrain Cymru. Ymhlith y gwrthrychau yw Celc o geiniogau Rhufeinig o ardal Wrecsam a Modrwy bys aur o ardal Cilcain, Sir y Fflint.

darllenwch mwy

Paentiad poblogaidd yn dychwelyd i'r ...

19/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae un o baentiadau mwyaf poblogaidd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i’r Cymoedd.

darllenwch mwy