Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Dim addysg cyfrwng Cymraeg i bawb tan...

19/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryder am gynllun addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos yma.

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Manon Steffan Ros

19/12/2017
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Manon Steffan Ros yn un o awduron amlycaf Cymru ac eleni mae wedi cyhoeddi ei chyfrol ddiweddaraf, Golygon gyda Gwasg y Lolfa. Mae Lleol.cymru yn dechrau cyfres Holi ‘Dolig yn ei holi am ei harferion dros yr Wyl.

darllenwch mwy

Arweinydd Plaid Cymru yn rhybuddio dr...

18/12/2017
Categori: Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio ynghylch pwerau treth incwm sydd yn dod i Gymru.

darllenwch mwy

Penodi canghellor newydd ym Mhrifysgo...

18/12/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Cyhoeddwyd mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor. Mae'n olynu'r Arglwydd Elis-Thomas a roddodd y gorau i'r swydd yn gynharach eleni.

darllenwch mwy

Croesawu cynllun gweithredu addysg Gy...

18/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn croesawu cyhoeddi cynllun gweithredu sy'n gosod cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg Gymraeg dros y pedair mlynedd nesaf.

darllenwch mwy

Rhodd yr arennau wrth wraidd stori Na...

15/12/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd pennod awr o hyd o Pobol y Cwm ar Ddydd Nadolig ar S4C yn cyfleu neges sylfaenol am yr anawsterau a wynebir gan bobl sy'n dioddef o glefyd ar yr arennau.

darllenwch mwy

Cadw yn lansio hysbyseb i ddathlu ysb...

15/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe gafodd hysbyseb i ddathlu’r Nadolig ei lansio yr wythnos hon gan gorff gwarchod henebio Cadw.

darllenwch mwy

Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig...

15/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

darllenwch mwy

Agor maes chwarae newydd yn Sain Ffagan

14/12/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i Sain Ffagan Amgueddfa Cymru agor maes chwarae awyr agored newydd – yr Iard – sydd wedi’i ysbrydoli gan adeiladau’r Amgueddfa.

darllenwch mwy

Cynllun rhannu beiciau yn dod i Abertawe

14/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Her Beiciau Santander i Brifysgolion, sy’n golygu y bydd cynllun rhannu beiciau tebyg i’r cynllun yn Llundain yn dod i Abertawe yng ngwanwyn 2018.

darllenwch mwy