Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gada...

14/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae angen i Gyngor Powys ddiogelu eu cynlluniau i fuddsoddi yn y tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu ehangu rôl y Coleg Cymraeg i...

13/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ymestyn gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach.

darllenwch mwy

Cyfle i Geredigion droi’r llif, yn ôl...

13/12/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth ymateb i’r newyddion fod Cyngor Môn wedi cadarnhau ei fwriad i symud i weinyddu’n Gymraeg mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Ngheredigion wedi dweud fod angen i’r cyngor yno ddilyn yr esiampl.

darllenwch mwy

Lansiad yn denu cynulleidfa fwyaf erioed

13/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae lansiad llyfr unigryw a gynhaliwyd wythnos diwethaf wedi torri record am ddenu’r gynulleidfa fwyaf erioed ar gyfer lansiad llyfr Cymraeg drwy ddenu dros tair mil o wylwyr.

darllenwch mwy

Plant cynradd yn cystadlu i ennill te...

12/12/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r Nadolig yn prysur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perfformio carolau gwreiddiol yn y gobaith o gipio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

darllenwch mwy

Yn galw ar fandiau ifanc newydd

12/12/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Maes B a Radio Cymru yn cynnal cystadleuaeth Brwydr y Bandiau eto eleni, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.

darllenwch mwy

Cynnig 'sarhaus' i danseilio gweinydd...

12/12/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Ynys Môn mewn ymdrech i wrthwynebu cynnig a fyddai'n gwrthdroi polisi y cyngor o symud tuag at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn...

11/12/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda phrifysgolion yn Ffrainc ac Awstralia ar ddyfeisio gwydr sy’n rhwystro’ch sgrin ffon rhag cracio.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr yn brwydro yn erbyn pla...

11/12/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwirfoddolwyr wedi rhoi mwy na 400 o oriau i frwydro yn erbyn rhywogaethau estron ymledol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers mis Ebrill eleni.

darllenwch mwy

Lansio Blwyddyn y Môr

11/12/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis-Thomas, yn lansio trydedd blwyddyn thematig Cymru - Blwyddyn y Môr 2018. Y flwyddyn nesaf, bydd cyfle gan Gymru i sicrhau ei lle fel y brif gyrchfan arfordirol ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif.

darllenwch mwy