Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Cofio'r Rhyfel Mawr ar lwyfan yr Eist...

20/02/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn agor gyda pherfformiad cerddorol arbennig a fydd yn coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf union ganrif yn ôl, a hynny drwy lygaid y bobl.

darllenwch mwy

Pysgotwyr yn cydweithio i warchod byw...

17/02/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae pysgotwyr ym Mhen Llŷn yn helpu i ledaenu’r neges ynglŷn â sut i ddefnyddio’r môr a’r arfordir heb amharu ar fywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn profi eu sgiliau mentora

17/02/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl ifanc o ysgolion uwchradd o Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglen ddysgu a mentora yng Nghanolfan Pontio ym Mangor dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Agor canolfan feicio mynydd ym Mwlch ...

17/02/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dathlu agor eu hardal sgiliau beicio mynydd newydd gyda Phencampwr Byd mewn beicio mynydd fwy na dwywaith, Rachel Atherton.

darllenwch mwy

Cig eidion Cymru yn cefnogi rygbi ar ...

16/02/2017
Categori: Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Mae Cig Eidion Cymru yn lansio cystadleuaeth yn rhoi cyfle i dimau rygbi ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

darllenwch mwy

Croesawu mwy o arian i Gymraeg i Blant

16/02/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg yn y teulu.

darllenwch mwy

Galw am beidio gwario arian y Gymraeg...

16/02/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Ddylai’r Llywodraeth ddim gwario yr un geiniog o arian ei hadran Gymraeg ar adeilad i S4C. Dyna alwad Dyfodol i’r Iaith wrth i’r Llywodraeth ystyried a fydd yn cyfrannu at adeilad yng Nghaerfyrddin a fyddai’n gartref i S4C.

darllenwch mwy

Gweithgareddau i'r teulu ym Mhenfro

15/02/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan i’w gofio dros hanner tymor mis Chwefror, dewch i fwynhau’r tri atyniad teuluol llawn hwyl sydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Noson Gwylwyr S4C yn mynd i Lerpwl

15/02/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe fydd Noson Gwylwyr S4C yn cael ei chynnal yn ninas Lerpwl heno am 7.00 yr hwyr yn y Victoria Gallery & Museum.

darllenwch mwy

Cyfnod cofrestru yn agor ar gyfer Ras...

15/02/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyfnod cofrestru wedi agor ar gyfer Ras Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaerdydd a fydd eleni yn codi arian ar gyfer elusen Ymchwil Canser Cymru.

darllenwch mwy