Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Lansio prosiect ymchwil ar dirweddau ...

22/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd sy’n edrych ar beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerddon, yn cael ei lansio’n swyddogol yfory.

darllenwch mwy

Busnesau Twristiaeth yn croesawu Llwy...

21/03/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau uchelgeisiol i greu llwybr cerdded a beicio 16 milltir o hyd drwy hyfrydwch Dyffryn Tywi wedi cael eu croesawu gan fusnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno...

21/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd goleuadau nos Sadwrn yma i gefnogi Awr Ddaear sef dathliad byd eang blynyddol o’r blaned.

darllenwch mwy

Gwrthwynebu ymweliad ffair arfau yng ...

21/03/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i ffair arfau adnabyddus ddychwelyd i Gaerdydd ar yr 28ain o Fawrth mae grwpiau heddwch wedi galw ar bobl i ymuno gyda hwy i wrthwynebu'r digwyddiad.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu toriadau pe...

20/03/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am doriadau pellach gwerth £700,000 o gyllideb S4C.

darllenwch mwy

Bardd ifanc wedi'i ddewis i hyrwyddo ...

20/03/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae deg awdur sy'n dechrau dod i'r amlwg yn Ewrop wedi cael eu dewis ar gyfer ymgyrch hyrwyddo arbennig ac ymhlith y rhain yw'r bardd ifanc Llŷr Gwyn Lewis o Gaernarfon.

darllenwch mwy

Arddangosfa Arwyr yn agor yn y Llyfrg...

17/03/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth yn falch o ddathlu’r flwyddyn hon drwy agor arddangosfa newydd Arwyr!

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddiogelu cyrs...

17/03/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Llywodraeth i fynnu fod Cymwysterau Cymru yn sicrhau bod pob pwnc sydd ar gael trwy’r Saesneg yn ysgolion Cymru hefyd ar gael trwy’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth cigydd y flwyddyn

17/03/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Y mae'r dasg wedi dechrau i chwilio am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wrth i asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru.

darllenwch mwy

Cig Oen Cymru yn denu cyflenwyr o Baris

16/03/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Wrth i Gymru chwarae Ffrainc dros y penwythnos, mae cig oen Cymru wedi ennill bri ym Mharis, gyda chyflenwr cig amlwg yn canu clodydd y cynnyrch Cymreig.

darllenwch mwy