Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Merch 5 oed yn codi £100,000 i ward g...

25/04/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Ar y 1af o Fai 2015 fe benderfynodd merch fach bump oed o Sir Benfro ei bod eisiau codi arian i’r ward wnaeth drin ei thad o gancr. Roedd yn gobeithio codi £50 ac erbyn hyn mae’n agosau at swm anhygoel o £100,000.

darllenwch mwy

Dathlu chwarter canrif Sesiwn Fawr Do...

25/04/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe wahoddir y byd i barti anferthol a gynhelir ar strydoedd Dolgellau'r haf yma wrth i Sesiwn Fawr Dolgellau ddathlu ei phen-blwydd yn 25 mlwydd oed.

darllenwch mwy

Menter iaith Ceredigion yn lansio pwe...

24/04/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd nesaf bydd Menter Iaith Ceredigion yn cychwyn prosiect newydd er mwyn asesu gwir sefyllfa’r Gymraeg yn Llambed a’r cyffiniau trwy ffurfio Pwerdy Iaith Llambed.

darllenwch mwy

Rhyddhau sengl newydd Yr Eira

21/04/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd sengl newydd y band o Fangor Yr Eira, ‘Dros y Bont’, yn cael ei rhyddhau ar 28ain o Ebrill.

darllenwch mwy

Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi ga...

21/04/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John.

darllenwch mwy

Iolo ar drywydd bywyd gwyllt trefi a ...

21/04/2017
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r naturiaethwr a'r cyflwynydd Iolo Williams i'w weld yng nghefn gwlad gan amlaf. Ond mewn cyfres newydd ar S4C nos Sul yma, bydd yn mentro i drefi a dinasoedd Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ap newydd yn adrodd straeon am...

20/04/2017
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Ma Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan wedi lansio ap newydd yn mynd â’r defnyddiwr ar daith drwy erddi castell Sain Ffagan, drwy ffaith a ffuglen ac o’r gorffennol i’r presennol.

darllenwch mwy

Hwb ariannol ar gyfer prosiect yn olr...

20/04/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg wedi derbyn £10,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect a fydd yn olrhain bywyd a chyfraniad un o ffigyrau hanesyddol mwyaf eiconig Bro Morgannwg, Iolo Morganwg.

darllenwch mwy

Mudiad Yes Cymru yn croesawu etholiad...

20/04/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad dros annibynniaeth i Gymru - Yes Cymru wedi croesawu’r ffaith y bydd Etholiad Cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig yn digwydd yn fuan, gan ddweud ei fod yn gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol.

darllenwch mwy

Medal Keenor yn rhan o arddangosfa i ...

19/04/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Wrth i ddinas Caerdydd dathlu y penwythnos hwn 90 mlynedd ers i Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ennill Cwpan yr FA, fe fydd medal un o’r chwaraewyr ym 1927, Fred Keenor nawr yn ganolbwynt arddangosfa newydd.

darllenwch mwy