Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ffermwr o Drefaldwyn yn datblygu ffor...

19/04/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae'r ffermwr defaid o Drefaldwyn wedi datblygu system fwy cynaliadwy ac effeithiol o redeg ei fferm, gan sicrhau fod iechyd yr anifeiliaid yn elwa o’r herwydd.

darllenwch mwy

Ffilmio'n dechrau'n fuan ar gyfres Un...

19/04/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd ffilmio'n dechrau cyn hir ar ddrama newydd afaelgar ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2396 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.235.181.103
    REMOTE_PORT : 17564
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2017/month/4/page/3
    REQUEST_URI : /blog/archives/year/2017/month/4/page/3

Apêl am gefnogaeth i gais Dinas Diwyl...

18/04/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r tîm sydd wrth wraidd yr ymgyrch i ddod â Dinas Diwylliant Prydain i Dyddewi yn 2021 yn apelio at bobl i gefnogi'r cais drwy ymuno â'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a mynychu nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus.

darllenwch mwy

Ar y cledrau ac ym myd natur yng Ngŵy...

18/04/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Ar Fai 6ed bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon meddiannu dau gerbyd ar drên stêm Rheilffordd Eryri i godi arian i’r Ŵyl Fwyd fydd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar Fai 13eg.

darllenwch mwy

Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng...

18/04/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd, gynhyrfus yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch ar Fai 5ed.

darllenwch mwy

Taith ryngweithiol trwy wlad y chwedlau

13/04/2017
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw blwyddyn y chwedlau yng Nghymru ac mae sefydliad Llenyddiaeth Cymru wedi lansio gwefan newydd sy’n tywys ymwelwyr ar daith ryngweithiol drwy hanesion Cymru.

darllenwch mwy

Mwy o lwybrau Eryri ar Google Street ...

13/04/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd 17 o lwybrau Eryri i’w gweld o’r newydd ar Google o heddiw ymlaen, diolch i Google Street View ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi gigs ...

13/04/2017
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd Bryn Fôn, Kizzy Crawford, Geraint Jarman a Tudur Owen ymysg y prif berfformwyr yn ystod wythnos o gigs amgen sy’n cael eu trefnu gan garedigion yr iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

darllenwch mwy

Cydweithio ar brosiect i ddatgloi ein...

12/04/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydweithio gyda’r Llyfrgell Brydeinig ar brosiect sy’n mynd ati ddiogelu miloedd o recordiadau sy’n rhan o’n treftadaeth.

darllenwch mwy

Lansio prosiect newydd cynllun Biosff...

12/04/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae swyddog datblygu newydd wedi cael ei benodi fel rhan o gynllun amgylcheddol Biosffer yn Nyffryn Dyfi i barhau a’r gwaith o ysgogi a chefnogi datblygiad gweithgareddau cymunedol perthnasol.

darllenwch mwy