Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Lansio taflen i helpu addysg Gymraeg

27/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cronfa Glyndwr wedi lansio taflen newydd sy’n dangos y cyfleoedd sydd ganddynt i gefnogi datblygiad addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Recordiau Sain yn agor rhan o'i casgl...

27/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cwmni recordiau adnabyddus Sain o Landwrog wedi agor peth o’u cynnwys cerddorol ar un o drwyddedi agored, er mwyn ei rannu gyda chynulleidfa ehangach wrth iddynt ddechrau partneriaeth gyda gyda golygyddion yr Wicipedia Cymraeg, Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfres Cyw i blant sy'n dysg...

26/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r gyfres boblogaidd ar S4C, Cyw, am ddechrau cyhoeddi cyfres o lyfrau Cyw ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

darllenwch mwy

Chwilio am grefftwr i Gadair Prifwyl ...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018 ac i nodi’r achlysur, bydd yn noddi cadair Eisteddfod Caerdydd 2018, a’r wythnos hon mae’n dechrau’r gwaith o benodi dylunydd neu grefftwr i’w chreu.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dathlu cyhoeddi Eisteddfo...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe dros y penwythnos i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn rhybuddio dros gl...

23/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn Iwerddon a Chymru wedi rhybuddio y bydd dylanwad gan y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd dros Lywodraeth Prydain yn bygythiad i grwpiau lleiafrifol, gan gynnwys ieithoedd leiafrifedig.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth n...

23/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd


Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd yn agosau

22/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

darllenwch mwy